Wanru’s Journey

Wanru's Journey
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 5]

Title: Wanru’s Journey

Chinese Title: 少年江湖 / Shao Nian Jiang Hu

Also known As: 我才不要当盟主 / Wo Cai Bu Yao Dang Meng Zhu

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 26 May 2023

Genre: Wuxia, Romance

Director: Mai Yong Lin

Producer: Lu Jun, Zhong Qi

Episodes: 24

Wanru’s Journey Synopsis

An adventure begins with a mistaken identity after nobody pretends to be the illegitimate daughter of the Murong family.

Ever since Murong Zhuwan faked her identity to pretend to be from a prominent family, she is pulled into bloody disputes in the pugilistic world. Clueless about matters of the heart, she becomes enamored by martial arts genius Murong Chong and also meets the gentle Fu Hong, whose love has turned to hate after thinking that he’s been betrayed. Their experiences allow them to grow into chivalrous heroes who fight for the people.

Wanru’s Journey Cast

Main Roles

Ao Rui Peng as Murong Chong (voiced by Qian Wen Qing)
Deng Chao Yuan as Fu Hong (voiced by Zhang Bo Heng)
Zong Yuan Yuan as Murong Zhu Wan / Xiao Ru (voiced by Zhang Zhe)

Supporting Roles

Si Zheng as Murong Wei (voiced by Wang Min Na)
Pu Yu Tong as Fu Yao (voiced by Zeng Meng Yu)
Wang Yi Zhou as Murong Bao (voiced by Xu Kai)
Hu Jia Hao as Meng Tang (voiced by Chen Guan Hao)
Hu Cai Hong as Madame Su
Wang Bo Qing as Murong Zhu
Jin Xuan as Xi Feng
Ma Shu Jun as Xi You
Li Jun as Master Sheng
Li Ang as Fu Shou
Guo Yun Fei as Murong Yu
Zhao Zhi Liang as Jian Cheng
Ren Yi Xuan as Murong Qing (voiced by Zhao Meng Jiao)
Lin Xi Xi as Su Yueying (voiced by Li Shi Meng)
Guo Xin Rui as A Xi
Wu Yi Xun as Murong Teng
Wang Jun Zhe as Wei Siyun
Wang Si Yao as Jin Yuanheng
Jin Wang as Xie Ming
Jiang Yi Han as Qing Tong
Bao Xue Song as Wei Liaocai
Feng Li Ping as Reverend Yun He
Ge Hao as Hei Ying
Li Jin Yuan as Ji Lan
Liu Jin Hang as A Chang
Xuan Yi Hao as Han Jiu
Wu Mei Hui as Xiu Yu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *