Practice Daughter

Practice Daughter Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Practice Daughter

Chinese Title: 南玉卿心 / Nan Yu Qing Xin

Also known As: 神偷俏王妃 / Shen Tou Qiao Wang Fei / 见习千金 / Jian Xi Qian Jin

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 20 May 2024

Genre: Historical, Romance, Comedy

Director: Ma Hua Gan

Screenwriter: Zeng Zhen

Producer: Ma Ying Xi, Liu Hua Bo

Production Company: HighSee Pictures, Youku

Episodes: 24

Watch on YouTube and Dailymotion

Practice Daughter Synopsis

As the daughter of the Prime Minister, Mei Yushan exchanges her life with Douzi, a skilled thief. With very different personalities and identities, they spark many hilarious stories in the process of exchanging their lives. How will Mei Yushan win over Nangong Yao, the Crown Prince of Jixi Kingdom, by showing a different charm as an “overbearing thief”? Will the cool and obsessive-compulsive Crown Prince be able to break the prophecy made by the National Master, Bai Ye, which predicts the crown prince’s love will lead to the annihilation of Jixi Kingdom? Can he ultimately fulfill his responsibilities to both his country and his beloved?

Practice Daughter Cast

Yang Hao Ming as Nangong Yao
Zhang Miao Yi as Mei Yushan / Xiao Dou Zi
Chen Si Yu as Xiao Dou Zi / Mei Yushan
Xu Ke as Bai Ye
Sun Zi Hang as Xing Shi
Fu Rou Mei Qi as Su Ruomei
Li Run Ye as Nangong Pin
Hei Zi as Grand Preceptor
Sun Lei as Da Die
Gao Yi as Er Die
Wu Ya Jun as San Die
Nie Xin Yuan as Ling Xiao
Wei Zi Yang as Eunuch Song
Tan Li Min as Empress
Chen Ke Yan as Princess An
Yang Hui Xin as Zhuang Yangyang
Li Song Ci as Huang Yuanyuan
Li Cheng Xi as Nangong Shuo
Yuan Hang Ming as Fei Kuai
Zhang Shun Jia as Xiao Que
Yin Jian as Hei Pang Zi
Guo Jia Qi as Nan Bei
Hao Peng as Dong Xi
Yang Chen Lu as Zuo Zuo
Li Jia Xin as You You
Ye Xin Yu as Liu Qinyuan
Dai Yi as Prime Minister Mei
Man Ning Xi as Madame Mei
Shi Shuo Yi as Liu Jiaoniang
Wu Mei Hui as Cui Cui
Niu Yun Xuan as Qi Wen
Lin Qing as Xiao Qing
Wang Zi Yi as Xiao Shu Tong
Wang Jiu Sheng as Zhang Yuan Zhang
Hu Li as Attendant of Zhong Ji Yuan
Zhang Yun as Su Shenhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *