Dear Mr. Heavenly Fox

Dear Mr. Heavenly Fox
Click to rate this drama!
[Total: 5 Average: 3.8]

Title: Dear Mr. Heavenly Fox

Chinese Title: 亲爱的天狐大人 / Qin Ai De Tian Hu Da Ren

Broadcast Network: Mango TV

Broadcast Date: 10 July 2023

Genre: Xuanhuan, Romance

Director: Liu Guo Hui, Li Yao Bo

Screenwriter: Bi Yong

Producer: Tang Fan, Chen Qiang, Luo Xiao Li, Liu Qiong

Art Director: Hu Zheng Wei

Style Director: Zeng Ming Hui

VFX Supervisor: Liu Chong Ya

Production Company: Mango TV, Star 48 Culture and Media Group

Episodes: 30

Dear Mr. Heavenly Fox Synopsis

Following their destiny, cultivator Qi Yuan Bao encounters fox fairy Chang Yue at Broken Moon Mountain. When Chang Yue reaches for the heart and soul fruit, it flies directly into Qi Yuan Bao’s body. That one moment creates a deep bond between them, a bond that could grow into love.

Dear Mr. Heavenly Fox Cast

Wang You Shuo as Chang Yue / Ling Zi
Zhang Zi Han as Chang Yue (young)
Lu Xiao Yu as Qi Yuanbao / Yuan Yue (voiced by Qiao Shi Yu)
Yu Wei Ni as Qi Yuanbao (young) / Yuan Yue
Mei Su Xin as 3-years-old Yuan Yue
Yang Lin as Huo Shuya (voiced by Su Shang Qing)
Mei Xiao Jie as Huo Shuya (young)
Sun Zhen Ni as Su Qianqian
Li Yi Zhen as Su Shenshen (voiced by Qiao Su)
Ma Hao Dong as Yan Hongzhen (voiced by Sun Lu Lu)
Zhou Zhao Yuan as Xue Hanyu (voiced by Li Xin)
Zhang Yue Bin as Xue Hanyu (young)
Tan Kai as Su Qingmu (voiced by Tu Te Ha Meng)
Zheng Guo Lin as Qi Lian (voiced by Li Lu)
Chen Kai as Qi Heng (voiced by Liu Cong)
Wang Zi Jia as Xuan Xuan (voiced by Nie Xi Ying)
He Yi Chen as Yun Rong (voiced by Jiang Qiu Zai)
Liu Zhi Yi as Hu Bulin (voiced by Chen Jin Wen)
Yu Fei as Huo Chen (voiced by Guo Hao Ran)
Wu Zhe Han as Senior Sister Hui (voiced by Li Xue Jiao)
Xiong Yi Wen as Qi Liu (voiced by Zhang Dong)
Han Yan Da as Tian Ruhua (voiced by Cai Zhuang Zhuang)
Wang Zi Yi as Meng Shu
Jiang Yi Rou as Bi Xi (voiced by Yan Meng Meng)
Zhan Zhan as Hu Zhizhi (voiced by Wei Yi Fan)
Lu Tian Hui as Hu Xiaomei (voiced by Sun Lu Lu)
Liu Feng Lei as Senior Brother of Qi Shan Sect
Zhang Qian as Hu Xiaobei
Fan Bo as Huo Ping
Yi Nan Ting as Storyteller
Su Shao Hui as Leader of Ling Xiao Sect
Shao Pei as Leader of Bi Ling Valley
Xu Ke as Leader of Yue Lu Sect
Bu Yu Cheng as Leader of Guan Shan Sect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *