Stealing Time

Stealing Time Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Stealing Time

Chinese Title: 黄雀 / Huang Que

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date:

Genre: Crime, Mystery

Director: Lu Lun Chang

Screenwriter: Wang Xiao Qiang

Episodes: 24

Stealing Time Synopsis

The train station is a mixed bag of good and bad, with little policemen and criminals walking around. Under each inconspicuous skin, there are not only magical powers, but also their own secret past. No one is the perfect perpetrator, and no one is the real winner of fate.

Stealing Time Cast

Guo Jing Fei as Guo Pengfei
Qin Lan as Li Xiaolian
Zu Feng as Fo Ye
Chen Jing Ke as Li Tang
Guo Ke Yu as Sister Hua
Zhao Bin as Li Hongqi
Vincent Wong as Jiang Jifeng
Lu Xiao Lin as Fang Hui
Zhang Hao Ran as Cai Shen
Ma Yin Yin as A Lan
Wang Zheng as He Xiaozhu
Lu Hong as Da Chun
Zhou Zheng Jie as Si Yan
Jiang Da Wei as Uncle Guang
You Yong Zhi as Fang Zhao
He Lan Dou as Xiao Wu Zi
Liu Di as Mao Zhichao
Fang Zi Bin as Gu Xiangzhang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *