A Love Never Lost

A Love Never Lost Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: A Love Never Lost

Chinese Title: 人生若如初见 / Ren Sheng Ru Ruo Chu Jian

Broadcast Network: Hunan TV, iQiyi

Broadcast Date: TBA

Genre: Republican, Drama

Director: Wang Wei

Screenwriter: Jiang Qi Tao, Zhang Yong, Hu Ya

Producer: Yang Bei, Li Jie Wen, Li Yu, Yu Fei, Zhang Hong

Production Company: iQiyi, Give Me Five Culture, CMC Studios

Episodes: 40

A Love Never Lost Synopsis

Set in the Qing Dynasty, the story revolves around a patriotic youth who takes part in the Boxer Rebellion to fight for his country.

A Love Never Lost Cast

Main Roles

Li Xian as Liang Xiang / Yu Bugu
Chun Xia as Qiu Hong
Wei Da Xun as Yang Kaizhi
Zhou You as Li Renjun
Zhu Ya Wen as Yu Tianbai

Supporting Roles

Wu Yue as Mother Liang
Li Cheng Ru as Song Baoquan
Jiang Han as Gu Maichen
Jiang Meng Jie as Xiao Fenglan
Qiao Zhen Yu as Zai Zhen
Liu Min Tao as Empress Dowager Long Yu
Lu Fang Sheng as Ping Tian Yi Lang (Ichiro Hirata)
Song Ning Feng as Yang Yifan
Bai Ke as Zai Feng
Liu Mei Han as Li Zhuji
Kong Lian Shun as Zai Xun
Huo Qing as Da Ren
Zhou Zhi as Mistress Song
Shi Shi as Xue Qing
Liu Jie as Madame Prefect
Dai Yi as Meng Fuchao
Wang Zhen as Duo Mei
Liu Yi Tie as Song Chen
Li Qiang as Commander Duan
Zhao Cheng Shun as Prince Qing
Song Yong Heng as Lai Xi
Zhang Yi Chi as Zai Tao
Hou Xue Long as Second prince
Kang Qun Zhi as Empress Dowager Ci Xi
Han Ming Lin as Rong Ge
Sun Zhen Peng as Luo Ge
Zhang Hao Ran as Ma Buzhou
Wang Yao as Zhou Xietong
Sun Xue Jun as Chen Qimei
Wang Jian as Chief Xu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *