Love Forever Young

Love Forever Young Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: Love Forever Young

Chinese Title: 燕山派与百花门 / Yan Shan Pai He Bai Hua Men

Also known As: The Legend of Yan Shan and Bai Hua

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 10 August 2023

Genre: Historical, Romance

Director: Li Xiao Jiang, Xia Yu

Screenwriter: Feng Xiao Ran, Liu Liang

Producer: Zhang Xiao Zhou, Zhu Xian Qing, Mu Meng Nan, Liang Qiu Ping

Executive Producer: Xie Ying, Bai Tian Shi, Xiao Bing
Production Company: Huayi Brothers, New Saint Film Studio

Love Forever Young Synopsis

There are two main schools in ethereal Yan Shan — the Yan Shan School, which boasts 2 men and the Bai Hua, which boasts 2 girls.

The two schools get along with each other day and night, but because of the old-fashioned, strict rules and regulations, they do not interact with each other. But nothing can stop young people’s yearning for love, and a series of twists and turns and joyful stories unfold.

Love Forever Young Cast

Fang Yi Lun as Zhao Xingmu (voiced by Zhang Fu Zheng)
Feng Ming Chao as Gu Yulang (voiced by Wang Kai)
Ma Wen Yuan as Jun Weiqi (voiced by Su Shang Qing)
Guo Hao Jun as Cang Shanyuan
Lu Zhuo as Cheng Cheng
Liu Ruo Gu as Yu Chengxian
Xu Wang as Hu Hao
Yao Yi Ze as Tian Zan
Zhang Yuan Kun as Di Xiu
Dai Yan Ni as Yu Linglong (voiced by Li Shi Meng)
Liu Ling Zi as Yue Qingqiu (voiced by Zhao Yi Tong)
Su Xiao Tong as Li Yixin (voiced by Liu Rui)
Bai Liu Yan as Xiong Mei
Ju Ke Er as Hu Mei
Liu Meng Ru as Xiao Lian
Wang Mo Han as Xiao Juan
Jill Hsu as Hua Jingxiang (voiced by Yan Meng Meng)
Tang Min as Fairy Shao Hua
Li Jin Rong as Tang Zongze (voiced by Tang Shui Yu)
Xu Jian as Tie Fengliu
Xu Jian as Lin Kuchuan
Yu Lei as Yun Keyou (voiced by Luan Li Sheng)
Xia Jia Wei as Yin Chengluan
Li Ruo Ning as Xia Xinhe
Wang Zhi Peng as Mo Rugui
Xiao Song Yuan as Lu Renjia
Liang Qiu Ping as Ming Hong Lao Zu
Li Wen Hao as Li Ju Lou Waiter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *