The Zero Complaint Flight

The Zero Complaint Flight Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: The Zero Complaint Flight

Chinese Title: 今天航班零投诉 / Jin Tian Hang Ban Ling Tou Su

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 18 March 2024

Genre: Aviation, Romance

Director: Xiu Xiao Nan

Screenwriter: Xiu Xiao Nan

Episodes: 24

The Zero Complaint Flight Synopsis

Advertisements

In pursuit of her idol Li’er who’s a flight attendant, Wang Haixian applies for a job at the airline. The company enlists paid actors to simulate passenger scenarios, training the newcomers’ adaptability. Through this process, Wang Haixian discovers the allure of the profession, ultimately finding fulfillment in her newfound career.

The Zero Complaint Flight Cast

Advertisements

Main Roles

Gan Wang Xing as Li Er
Li Jia Jie as Wang Haishan

Supporting Roles

Advertisements

Zhang Ting Rui as Xiao Zhizhi
Yu Xin He as Yan Yan
Yang Ke Xin as Huang Li
Miao Jing Ou as Lan Rui
Li Jia Cheng as Dong Beihu
Rong Ying Xian as Da Wan

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *