Sword And Fairy Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: Sword and Fairy

Chinese Title: 又见逍遥 / You Jian Xiao Yao

Also known As: 仙剑 / Xian Jian / Paladin Legend

Broadcast Network: Tencent, iQiyi

Broadcast Date: 02 April 2024

Genre: Xianxia, Xuanhuan, Adventure, Romance

Director: Yang Long

Screenwriter: Li Zhe

Producer: Li Er Yun, Gao Jin Xi

Production Company: Tencent Penguin Pictures

Episodes: 40

Paladin Legend Synopsis

Advertisements

Yun Tian He was orphaned at a young age. He meets Han Ling Sha, a girl who attempts to break into his father’s tomb. They embark on a journey together as he searches for his own identity.

A chance encounter leads Tian He to form an indissoluble bond with Ling Sha who is from a clan of tomb raiders. Along the way, he also meets another girl named Liu Meng Li. Determined to learn about his father’s past, Tian He together with Ling Sha and Meng Li become disciples of Kunlun Qionghua Sect.

Tian He who believes that his destiny lies in his own hands is unwavering in the face of difficulties and trials. With the help of his new friends, they fight against all odds to save the demon world and the ordinary people within the vicinity of Qionghua.

Paladin Legend Cast

Advertisements

Main Roles

He Yu as Li Xiaoyao
Xu Hao as Lin Yueru
Li Chuan as Liu Jinyuan
Hu Yi Xuan as A Nu
Ye Sheng Jia as Tang Yu

Supporting Roles

Advertisements

Wang Jin Song as Chief Bai Yue
Guo Jun as Elder Shi
Wu Yue as Drunk Sword Immortal
Xiu Qing as Sword Saint
Yang Kun as Madame Li
Gao Yu Chuan as Wang Xiaohu
Liu Fang as Lao Lao
Ding Xiao Ying as Gai Luojiao
Yang Ming Na as Ruler of Nan Man
Song Ci as Sheng Gu
Zheng Qiu Hong as Cai Yi
Lan Xi as Aunt Yun
Zhang Zi Jian as Lin Tiannan
Zeng Li as Wizard Queen (Lin Qing’er)
Qiu Xin Zhi as Wizard King
Wang Jian Xin as Hong Da Fu
Ye Si Tong as Ding Xianglan
Huang Xin as Fourth Brother Zhang
Qiu Jia Qi as Ding Xiulan
Gong Zheng Nan as Huangfu Ying
Liu Meng Meng as Palace Chief Ling Yue
Ruan Sheng Wen as Head of Nan Zhao
Zhang Gong as Immortal Doctor Han
Nai Wen as Han Mengci
Feng Ming Jing as Jiang Shaoyun
Zhang Yue Bin as Xiao Shi Tou
Hei Zi as Officer Luo
Liu Yan as Jiang Wan’er
Zhang Yu Hai as Leader of Tao Yuan Village
Tang Meng Jia as A Tao
Zhang Jia Shuo as Song Hewen
Zhang Chun Zhong as Mu Dao Ren
Yang An Qi as Madame Ying Ying
Tian Yu as Censor of Yang Continent
Gan Ting Ting as Ji San Niang
Fan Lin Feng as Tai Wu
Zong Feng Yan as Jiang Che
Li Zhong Hua as Book Immortal
Li Ping An as Chen Si Gui
Hou Tong Jiang as Qilin Old Man
Wang Mo Tong as Phoenix Human Form
Gu De Chao as Liu Manor’s Priest
Yang Zi Hua as Sect Leader of Mount Shu
Sun Zi Jun as Liu Mei Niang
Xu Ming as Master Zhi Xiu
Tang Jing Mei as Poison Lady
Wei Wei as Ghost General
Zhang Jun as Chi Ghost King
Zhou Wei as Fox Demon Lady
Gao Ming Chen as Bao Pu
Lin Yi Zheng as Wealthy Merchant Song
Zhang Lei as Boss Fang
Wang Cheng Si as Third Chief

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *