Different Princess

Different Princess Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 4 Average: 4.3]

Title: Different Princess

Chinese Title: 花青歌 / Hua Qing Ge

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 12 January 2024

Genre: Historical, Romance

Director: Shen Jin Fei

Producer: Zhang Li

Production Company: Tangstar Media‎‎

Episodes: 36

Watch on YouTube

Different Princess Synopsis

Writer Hua Qingge transforms into a character within the world of her own novels. She thought she was in control of the script, but falling in love with Ji Chu was not part of the plan.

Different Princess Cast

Song Yi Ren as Hua Qingge
Sun Zu Jun as Ji Yun
Ding Ze Ren as Ji Chu
Zhu Rong Jun as Lin Xiyao
Zhang Yue Nan as Ji Wan’er
Lin Lu as Nangong Yi
Wang Jun Zhe as Ji Feng
Chu Han as Xiao Yan
Ni Mei Shi as Wu Xueji
Chen Ze as Gong Zhiqi
Li Xin Bo as Wei Nanyi
Zhou Liao Ke as King
Li Jing Yao as Wu Shuang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *