Joy Of Life Season 2

Joy Of Life Season 2 Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 17 Average: 4.4]

Title: Joy Of Life Season 2

Chinese Title: 庆余年 2 / Qing Yu Nian 2

Broadcast Network: CCTV, Tencent, iQiyi

Broadcast Date: 16 May 2024

Genre: Historical, Political

Director: Sun Hao

Screenwriter: Wang Juan

Presenter: Cao Hua Yi

Art Director: Zhao Yu

Costume Designer: Chen Tong Xun

Production Company: Tencent Pictures, New Classics Media

Episodes: 36

Watch on YouTube, Bilibili, WeTV

Joy Of Life Season 2 Synopsis

The drama continues from the first season of the Joy of Life trilogy, following the story of Fan Xian as he gains a stronghold in the court to eventually overthrow Emperor Liu Yu.

Joy Of Life Season 2 Cast

Main Roles

Zhang Ruo Yun as Fan Xian
Li Qin as Lin Wan’er
Chen Dao Ming as Liu Yu

Supporting Roles

Wu Gang as Chen Pingping
Li Qiang as Yan Ruohai
Tian Yu as Wang Qinian
Wu Xing Jian as Yan Bingyun
Yu Fei Hong as Empress
Sui Jun Bo as Imperial Consort Yi
Li Xiao Ran as Li Yunrui
Fu Xin Bo as First prince
Zhang Hao Wei as Li Chengyu
Liu Duan Duan as Li Chengze
Guo Zi Fan as Li Chengping
Wang Tian Chen as Li Hongcheng
Yu Yang as Lin Ruofu
Gao Shu Guang as Fan Jian oster father
Feng Bing as Fan Wujiu

Song Yi as Fan Ruoruo
Guo Qi Lin as Fan Sizhe
Tong Meng Shi as Wu Zhu
Jin Chen as Ye Ling’er
Gao Lu as Madame Wang
Xuan Yan as He Zongwei
Mao Xiao Tong as Eldest Princess of Northern Qi
Xin Zhi Lei as Haitang Duoduo, Saintess of Northern Qi
Wang Chu Ran as Sang Wen
Wang Xiao Chen as Yuan Meng
Bi Yan Jun as Lai Mingcheng
Yu Ai Lei as Deng Ziyue
Zuo Ling Feng as Shi Chanli
Zhang Wei Yi as Hou Jichang
Liu Tong as Yang Wanli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *