Snow Eagle Lord

Snow Eagle Lord Synopsis
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 2.5]

Title: Snow Eagle Lord

Chinese Title: 雪鹰领主 / Xue Ying Ling Zhu

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 21 June 2023

Genre: Xuanhuan, Adventure, Romance

Director: Li Da Chao, Li Wen Long, Lin Xiang Jian

Screenwriter: Pan Jing

Producer: Yi Wen Yang, Liu Yi Heng, Yu Ping, Huang Fei Fei, Deng Li Rong, Zhang Yi He

Executive Producer: Fang Fang, Wang Juan

Art Director: Zhong Yi Feng

Stylist: Yang Dong Lin

Production Company: Tencent Penguin Pictures, Star 48 Culture and Media Group

Adapted from the novel Xue Ying Ling Zhu (雪鹰领主) by Wo Chi Xi Hong Shi

Episodes: 40

Snow Eagle Lord Synopsis

Set in a mythical world in the Mainland continent, it tells the story of Dongbo Xueying who embarks on a journey to save his parents were arrested by the Moyang Tribe for flouting the rules; and his growth in the process.

Snow Eagle Lord Cast

Main Roles

Xu Kai as Dongbo Xue Ying (voiced by Zhang Fu Zheng)
Guli Nazha as Yu Jingqiu (voiced by Nie Xi Ying)
Bai Shu as Pu Yangbo
Lu Ting Yu as Kong Youyue (voiced by Qiao Shi Yu)
Song Xin Ran as Ji Rong (voiced by Sun Lu Lu)
Liu Zi Rui as Dongbo Qing Shi (voiced by Sun Lu Lu)

Supporting Roles

Zheng Kai as Chi Qiubai (voiced by Guo Hao Ran)
Chen Xun as Situ Hong (voiced by Yun Wei Yi)
Gao Lin Yu as Situ Hong (young)
Ye Sheng Tong as Situ Hong (teen)
Hu Kun as Si Borong
Lin Zi Qin as Si Borong (young)
Xu Dong Ming as Si Borong (teen)
Geng Le as Mo Yangshen (voiced by Zhao Ming Zhou)
Liu Min as Mo Yangyu (voiced by voiced by Zhao Yi Tong)
Yu Yi as Dongbo Lie
Li Yi Tong as Bu Xiaoxi (voiced by Zeng Meng Yu)
Zhang Zhi Hao as Demon King (voiced by Zhang Yu Wei) / Da Er Hao (voiced by Xiao Jing)
Hua Wen as Xue Ruoshuang (voiced by Li Xue Jiao)
He Yi Chen as Xi Yun (voiced by Wei Chao)
Chen Yang as Ao Lan (voiced by Wu Tao)
Mei Nian Jia as Si An (voiced by Xuan Zone)
Wang Li as Sikong Yang (voiced by Song Ming)
Zhang Jing Da as Tai Shu Palace Head (voiced by Hu Ya Jie)
Guo Jin Dong as Mountain Chief He (voiced by Bai Yu Song)
Zhang Zheng Yang as Bai Yuanzhi (voiced by Li Hao Jia)
Tong Hu as Tong San (voiced by Zhang Duo)
Zhou Zhong as Zong Ling (voiced by Miao Zhuang)
Shi Yu Fei as Ye Mei (voiced by Liu Qing)
Yu Yun Xi as Si Lianghong
Zhang Si Han as Zhuo Yi (voiced by Liu Man)
Qi Xin Rui as Zhuo Yi (young)
Li Yi Ning as Wu Cang (voiced by Yang Yang Yang)
Min Jian as Yu Feng (voiced by Yang Zai)
Qiao Jun Da as Lan Sha (voiced by Ling Fei)
Cheng Mo as Bu Chunyuan (voiced by Cai Hai Ting)
Guo Tian Qi as Tan Shi
Zhao Jiu Yi as Cui Yong
Yang Xi Chun as Mo Zhu
Chen Hao Wen as Kong Hai
Li Hao Fei as Kong Hao
Hou Jun Jie as Shan Da Xia
Song Lin as Lan Xin
Nan Fu Long as Xiang Pangyun (voiced by Li Wang Song)
Han Bo Yan as Gai Wu
Li Jun Xian as Lu Huairu
Zhu Feng as King of Mo Xue Kingdom
Luan Ming Yuan as Queen of Mo Xue Kingdom
Zhou Yao as Xiu Ran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *