Unnatural Fire Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Unnatural Fire

Chinese Title: 燃罪 / Ran Zui

Also known As: 火调者 / Huo Tiao Zhe

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date:

Genre: Rescue, Workplace, Mystery

Director: Ji Tian Yi

Art Director: Yu Hao Ran

Stylist: Huang Wei

Production Company: iQiyi, ZSTC Media Group

Episodes: 36

Unnatural Fire Synopsis

The little-known fire investigators in the fire brigade, together with the criminal police, they collect clues from the ashes, peel cocoons from the ruins, search for the truth in the chaos, and find the murderer in adversity.

Unnatural Fire Cast

Zhang Yun Long as Xu Tongsheng
Cai Wen Jing as Jin Zhuang
Dai Xu as Shen Ye
Tu Song Yan as Shen Yi
Wang Long Zheng as Han Pei / Han Jun
Wang Tong Hui as Zhao Zhiyuan
Zhang Fan as Wu Yong
Su Jin Yuan as Mao Mao
Li Jia Hao as Li Danggui
Sun Gui Tian as Granny He
Wang Li Yun as Zhang Yulan
Du Yuan as Chang Zhen
Li Zong Han as Jia Sanmeng
Liu Wei Wei as Zeng Mingfang
Li Qin Qin as Lin Jingxiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *