Only For Love Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 42 Average: 4.3]

Title: Only For Love

Chinese Title: 以爱为营 / Yi Ai Wei Ying

Broadcast network: Hunan TV, Mango TV

Broadcast Date: 03 November 2023

Genre: Romance, Workplace

Director: Guo Hu

Screenwriter: Yang Qian Zi

Art Director: Di Kun

Stylist: Ai Wen

Production Company: Hunan TV, Mango TV

Episodes: 36

Only For Love Synopsis

Zheng Shuyi, a reporter who excels at her job and is determined to land a front page story, has tried very hard to earn an exclusive interview with top financial executive Shi Yan. Their love story then blossoms due to a mistake.

Zheng Shuyi has written numerous reports through her in-depth research of various industries while Shiyan is constantly looking for socially responsible start-ups to invest in as he hopes to give back to society as much as he can. Shi Yan finds that Zheng Shuyi’s opinions conveyed through her reports coincide with his own, so he agrees to let her write a series of reports on their company. The two eventually open up new opportunities in their career and also find love.

Only For Love Cast

Bai Lu as Zheng Shuyi
Wang He Di as Shi Yan
Wei Zhe Ming as Yu You
Shen Yu Jie as Qin Shiyue
Liu Dong Qin as Guan Qi
Jiang Pei Yao as Bi Ruoshan
Nie Yuan as Guan Xiangcheng
Zeng Li as Tang Yi
Dong Xuan as Song Lelan
Wang Yao Qing as Qin Xiaoming
Lu Cheng Jue as Yue Xingchuan
Zheng Shu Huan as Qin Lezhi
Liu Ming Hao as Chen Sheng
Wang Wei as Kong Nan
Zhou Ke Yu as Yi Yang
Kong Lian Shun as Fan Lei
Kou Zhen Hai as Shi Wenguang
Yang Ming Na as Wang Meiru
An Yue Xi as Xu Yuling
Tu Zhi Ying as Fiona
Lu Zhao Hua as Ada
Duan Xing Yu as Cheng Bei’er
Song Xiao Ying Zi as Li Youran
Sun Ao as Hu Qinghua
Huang Xiao as Qian Yucheng
Liu Xie Ning as Bei Lin
Tom Price as Blues
Yang Lin as Chen Kang
Ma Jun as CEO Tian
Lan Cheng as CEO Zhang
Yao Yi Qi as Qiu Fu
Shi Yu as Zheng Xiao
Ma Li as Chen Jie
Lu Zhong as Li Xuecai
He Yong Sheng as Chief Editor
Fan Jing Wen as Situ Yi
Cheng Shi Yu as Yu You’s father

One comment

  1. Love the movie very much. It feels so real the way Shi Yan and Shuyi portrays their characters. Love you guys😍😍😍 your affectionate eyes and gestures seems so true in any ways❤️❤️ hoping for another movie to watch with the both of you Bai Lu and Wang He Di🥰🥰🥰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *