Jixiang Unhappy Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Jixiang Unhappy

Chinese Title: 吉祥不高兴 / Ji Xiang Bu Gao Xing

Also known As: The Furious Ji Xiang

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date:

Genre: Historical, Romance

Director: Shi Yue

Episodes: 24

Adapted from Manhua Yan Wang Bu Gao Xing (阎王不高兴) by Shi Tu Zi (使徒子)

Watch on YouTube

Jixiang Unhappy Synopsis

The story about a girl from the Spirit Race who was deceived into obtaining the sacred object, the Wanling Orb, which aroused the grievances between the human world and the spirit world, and thus came to the human world to meet and fall in love with Ye Zhou, breaking the racial barrier.

Jixiang Unhappy Cast

Gu Lan Di as Ye Zhou
Gao Si Wen as Ji Xiang
Ren Yu as Gui Sihai
Ma Xin Mo as Chun Manyue
Peng Shi Teng as Su Wang
Yao Yi Chun as Yan Xiaoyu
Wang Yu as Chen Jiahao
Han Yu as Bai Yaoling
San Jin as Hei Yaoling
Zhang Jia Yi as Gao Langlang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *