Quiet Among Disquiet

Quiet Among Disquiet Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Quiet Among Disquiet

Chinese Title: 在不安的世界安静地活 / Zai Bu An De Shi Jie An Jing De Huo

Also known As: 安静 / An Jing

Broadcast Date:

Broadcast Network: Dragon TV, Beijing TV

Genre: Workplace, Drama

Director: Xue Xiao Lu

Screenwriter: Xue Xiao Lu

Production Company: SMG Pictures

Episodes: 36

Quiet Among Disquiet Synopsis

After graduating from university, a recruitment notice led Lin Mo to apply for a job as a magazine editor. She helps “Feng Shang” magazine publication grow from a small magazine house to a renowned one. However, the arrival international magazine Wo Ge puts Feng Shang at risk. The decline of traditional media also puts Lin Mo’s career at risk.

Quiet Among Disquiet Cast

Ma Yi Li as Lin Mo
Xu Ya Jun as Jiang Bo
Darren Wang as Zhou Jiaze
Liu Tian Zuo as Zhang Bin
Liu Zi as Guo Shuyan
Tian Xiao Jie as Liu Changbo
Jeanette Aw as Meng Lu
Zu Feng as Yi Xingyi
Mai Zi as Li Yi
Wang Jia as Liu Peiran
Cao Xi Wen as Yao Lina
Jian Ren Zi as Hai Wei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *