Dear Mr. Right Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Dear Mr. Right

Chinese Title: 抱住锦鲤相公 / Bao Zhu Jin Li Lao Gong

Broadcast Network: Mango TV

Broadcast Date:

Genre: Historical, Romance

Director: Ma Yi Heng

Screenwriter: Pan Xiao Chen

Production Company: Mango TV, Houhai Culture

Episodes: 24

Dear Mr. Right Synopsis

The valiant overlord who can down a thousand cups without getting drunk meets the seemingly gentle husband who cannot even take one drop of alcohol. Did she catch herself a koi husband or is she facing a shroud of mystery?

Dear Mr. Right Cast

Kan Qing Zi as Ye Ran
Zhang Shang Ming Zhu as Ye Ran (young)
Fan Shi Qi as Mu Songqing
Su Meng Di as Shen Nianshu
Wu Chong Xuan as Qi Yunzhang
Xia Qian as Shen Jiujiu
Wang Ming Yang as Li Zheng
Zeng Cheng as Bai Sheng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *