Faithful Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Faithful

Chinese Title: 九义人 / Jiu Yi Ren

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 15 September 2023

Genre: Historical, Mystery, Thriller, Investigation

Director: Zang Xi Chuan

Screenwriter: Huang Fen, Cao Xiao Tian

Producer: Huang Xing, Nie Wen, Chu Fei, Lou Mi Nan

Executive Producer: Wang Juan, Li Er Yun

Company: Tencent Penguin Pictures, Shan Wei Films

Episodes: 25

Faithful Synopsis

A young woman named Lin Rulan who put her reputation on the line to air her grievances dies in vain. Seven years later, nine people who are inextricably linked to the Ru Lan case get together for different reasons thus beginning a story of revenge.

Disregarding her good friend Meng Wan’s objections, the young Lin Rulan risked her own reputation to sue Wu Lian who is the master of Xiu Liu. After many unsuccessful attempts, Ru Lan who finds that there’s no place that will hear her grievances finally commits suicide to prove her innocence. Meng Wan bides her time for seven years later and assembles nine people to seek justice for her friend. In the process, the struggles of a young girl who was buried in time gradually emerges.

Faithful Cast

Main Roles

Wu Qian as Meng Wan
Li Jia Hang as Liu Xin
Qiao Zhen Yu as Wu Lian
Hu Yi Xuan as Lin Rulan

Supporting Roles

Bai Shu as Lin Chunfeng
Zhang Kang Le as Shen Mu
Han Ye Zhou as Feng Da
Tang Jing Mei as Liu San Niang
Yang Yu Tong as Tian Xiaoling
Hai Lu as Huang Jiaojiao
Hou Chang Rong as Lou Mingzhang
Zhang Dou Dou as Zhang Rong’er
Sheren Tang as Wife of Ning Royal Advisor
Ye Zu Xin as Xu Zhiyang
Han Yu Chen as Zhao Yuchen
Zheng Wei Li as Madame Zhang
Lou Yu Jian as Yuan Mei
Lin Yuan as Concubine Chen
Chen Si Si as Madame Xu
Du Yu Chen as Dou Hua Xi Shi
Zhong Qi as Madame Wu
Wei Zi Xin as Magistrate Chen
Fang Xiao Li as Madame Lou
Lu Ling as Mother Meng
Yin Guo Hua as Father Meng
Jie Bing as Director Yan
Dan Si Jie as Zhao Yan
Jiang Peng as Wu An
Li Ling Ye as Wu An (young)
Yu Hui as Mother Lin
Chen Liang Ping as Father Lin
Liu Wei Ting as Gao Chengcheng
Cheng Cheng as Lin Lang
Huang Rong as Nanny Chen
Song Fang Yuan as Jue Xin
Xu Xi Er as Wen Yue
Tan Yan Yan as Lan Cui
Lin Xiao as Yun Niang
Hu Qian Qian as A Chan
Sun Jing Xuan as Zhao Xiaoyue
Hua Yu Ting as Xiang Zhu
Kong Xiao Xin as Kong Xin
Zheng Xin Tong as Mother Wu
Jing Lu as Mother Ding
Xue Jing Hua as Father Ding
Chen Liang Yan as Zhou Yuqin
Zhong Ai Lin as Zheng Xiu
Wang Jing as Wang Liu Lang
Li Jun as Father Tian
Liu Bang Hao as Zhao Gang
Luo Rui as Sui Yu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *