Embrace Love

Embrace Love
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 4]

Title: Embrace Love

Cinese Title: 拥抱未来的你 / Yong Bao Wei Lai De Ni

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 30 September 2023

Genre: Romance, Fantasy

Director: Xu Chi

Producer: Zhou Zhao Zhong, Lu Zhen, Liu Yi Chen, Wang Chu, Liu He

Screenwriter: Li Jie

Executive Producer: Xie Ying

Production Company: Youku, Z The True Age, Straw Bears Film

Episodes: 20

Embrace Love Synopsis

Yan Mo, a superstar from the future, suffers from a rare blood disease, and she discovers that the only person who can save her is Gu Yan Zhi, a genius scientist living in modern times. Yan Mo travels to the past (our modern age) only to find that if she wants to obtain his blood, she has to generate emotional reactions in Gu Yan Zhi’s body. However, in the process of “teaching” Gu Yan Zhi how to feel, they fall for each other. But what will happen when they realize that their love changes the trajectories of their respective destinies and that between their lives and their love, they can only have one? Will they embrace love?

Embrace Love Cast

Zhang Chao as Gu Yanzhi
Zong Yuan Yuan as Yan Mo
Yang Bing Zhuo as Xiao O
Cao Xi Yue as Song Ranran
Liu Chang as Sui Yuyang
Ma Xin Mo as Gu Siyu
Deng Kai as Lu Feiyan
Ding Jing Yi as Gao Meng
Liu Zhe Er as Zhou Hanzhang
Zhou Hui as Xiao Zibai
Guo Xing Qi as Wei Wei
He Ling as Chu Qiu
Shao Ya Xin as Song Ranrang’s agent
Yu Hong Zhou as Director Zhao
Yi Yong Ming as fried chicken shop owner
Zheng Jia Ting as researcher
Du Rong Yi as handsome man
Zhou Xin Yi as Mother Gu
Yang Yi Ran as young Gu Yanzhi
Li Zhi Yi as young Song Ranran
Liu Xin Yi as young Gu Siyu
Tang Ming Qi as Ling Ling
Zhao Guang Ping as researcher
Ma Yan Long as researcher
Wei Jin Hua as man
Hao Chen Quang as man
Yan Shuo as man
Ma Yue Ye as shareholder
Sun Shao Qiang as Mr. Chen
Cui Jia Nan as Secretary Qian
Hua Wen Chen as staff
Huang Xuan Zhang as Gu Yanzhi’s assistant
Zhou Zhong Kun as cellist
Lu Ya Qian as piano player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *