Egg And Stone

Egg and Stone Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Egg And Stone

Chinese Title: 少女闯江湖 / Shao Nu Chuang Jiang Hu

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 31 August 2023

Genre: Wuxia, Romance

Director: Zhou Tong, Dai Meng Ying

Screenwriter: Dai Meng Ying, Su Su, Li Hua

Producer: Wang Feng, Wang Chen

Production Company: Whale Pictures

Episodes: 24

Egg And Stone Synopsis

Huo Xingchen, the daughter of the chief of the renowned Wuyue Sect, takes a decisive step into the martial world to defy the fate imposed upon her and to resist an unwanted arranged marriage. Along her journey, she crosses paths with Jiang Buting, an investigator delving into the case of a missing martial artist. Through a series of fateful encounters, they join forces and embark on a shared adventure.

Egg And Stone Cast

Main Roles

Xu Lu as Huo Xingchen
Wu Xi Ze as Jiang Buding
Wang Yi Lun as Mu Binghe
Zhang Chu Han as Mu Yaoguang
Li Zhuo Zhao as Jiang Buying

Supporting Roles

Wang Gang as Huo Qingliu
Zhang Chen Xi as Huo Qingliu (young)
Lu Yi Ding as Mu Lang
Wang Jun Ren as Mu Lang (young)
Yang Yun Zhuo as Song Changsheng
Li Zi Jia as Song Changsheng (young)
Huang Kai Xiang as Huo Jianwa
Zong Mu Yi as Yin Fengmian
Chen Jing Kang as Chen Jie
Tan Yong Wen as Xiao Yu
Lin Zi Lin as Liao Qingshan
Zhang Zi Meng as Tai Piao Liang (Too Pretty)
Chu Xiao Long as Uncle Fu
Wang Yan Min as Nanny Zhou
Zhang Zhi Zhou as Yin Fengci
Du Chang An as Yuwen Hao
Gu Hai as Second Palace Head
Yan Qin as Mother Jiang
Shen Qi as Hou Qiong
Qi Jie as Valley Master
Chen Kai Xin as Salted Fish Hero
Tong Xiao Mei as Granny Wan Zi
Yu Zi Kuan as Sixth Elder
Chen Yu Nong as Sixth Elder (young)
Wang Jia Hui as Chen Xiaomin
Zhang Zi Hao as Female Housekeeper
Wang Xin Fang as Medicine Master Xu
Yu Qing Hui as Hao Dafu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *