Catch Up My Prince

Catch Up My Prince
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Catch Up My Prince

Chinese Title: 公子不可求 / Gong Zi Bu Ke Qiu

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 08 January 2023

Genre: Historical, Romance, Comedy

Director: Xi Dao

Screenwriter: Huai Yu, Hu Wen Yi

Producer: Jiang Yi

Production Company: He Ma Culture, Nirvana

Episodes: 24

Catch Up My Prince Synopsis

Lu Ran Ran is a medical intern who enjoys video games. She gets stuck in a new VR game and overtakes the NPC character, Lu Ren Jia. Lu Ren Jia’s first task is to find a partner to fall in love with, and she finds herself entangled with the fourth prince, Zhao Chen Yi, while navigating through the plot of the game.

Catch Up My Prince Cast

Liu Yi Chang as Zhao Chenyi / Wang Chenyi / Ji Huan
Xu Ruo Han as Lu Ranran / Lu Renjia / Luo Jia Ren (voiced by He Wen Xiao)
Xia Ning Jun as Xu Youzheng / Xu Lang (voiced by Liu Si Cen)
Qin Shan as Yun Zhu / Wang Xiaoyun
Wang Jia Meng as Zhao Chenxuan (voiced by Zhang Si Wang Zhi)
Jin Chong as Zhao Chenyao (voiced by Yi Fan)
He Cong Rui as Zhao Chenyu
Yu Xin Yi as Wu Zixin
Gao Tian Ni as Li Ling Wei
Xu Hong Jie as Qin Shou (voiced by Bei Chen)
Yang Jun Sheng as Xiao Bao (voiced by Li Xin)
Zhang Luo Chen as A Wen
Yao Guan Yu as A Wu
Shao Jia as Emperor (voiced by Zhao Ming Zhou)
Wu Yi Man as Empress
Guo Yu Ting as Ru Qing
Wang Mo Chuan as Shui Xin
Zhang Mai Tong as Shui Ming
Jia Shu Yi as Queen Dowager (voiced by Li Jin Yan)
Chen Ying Dan as Crown Princess Xu Hui
Ju Peng Jiao as Ling Sun
Zhou Shi Yuan as Li Xue Min
Zhao Zhi Liang as Jiu Gong
Liu Ming Hao as Xiao Shun Zi
Xiong Lin Yu as He Huan
Xu Jia Man as imperial concubine
Li Qing as Nanny Rong
Jing Lu as Mother Su
Chang Yuan Jia as Ji Huan
Deng Zhi Hao as Wu Zi Kang
Sheng Jun Yu as Wu Zikang (young)
Sun Jing Chun as Luo Yan
Lin Sen as Mister Shi
Lu Shun as General Li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *