Choice Husband

Choice Husband
Click to rate this drama!
[Total: 4 Average: 3.8]

Title: Choice Husband

Chinese Title: 择君记 / Ze Jun Ji

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 11 January 2023

Genre: Historical, Romance

Director: Wu Qiang

Screenwriter: Rao Jun, Li Zhen Ru, Liu Yang Di

Producer: Fang Fang, Qi Shuai, Zhang Wei, Yu Ya Lian, Luo Jian Wei

Costume Designer: Fang Si Zhe

Art Director: Qin Ming Shi

Production Company: Tencent Penguin Pictures, Blue Media

Episodes: 30

Choice Husband Synopsis

The story about Shen Miao, the daughter of the wealthiest man in Yangzhou city. Although, she has Wealth and has a beautiful appearance, no one wants dared to marry her because she is thought to bring misfortune to her future husband after her two fiancé ran away before the marriage. Later, Shen Miao meet a talented young scholar named, Pei Yanzhen and love blossoms between the two. However under unforeseen circumstances, she marries Song Xiyuan.

Choice Husband Cast

Main Roles

Zhang Xue Ying as Shen Miao (voiced by Duan Yi Xuan)
Xing Zhao Lin as Pei Yanzhen (voiced by Yang Chang Tian)
Wang Yi Lun as Song Xiyuan

Supporting Cast

Shang Qi as Ninth Princess (voiced by Zhu Rong Rong)
Li Meng Ying as Lv Ying (voiced by Yin Liang Quan)
Yu Yi Jie as Zhan Yue (voiced by Sun Rui Yang)
Yue Yang as Shen Qian
Zhao Ke as Little Madame (voiced by Liu Xiao Qian)
Zhang Zi Jian as Qin Zuze (voiced by Li Nan)
Zong Feng Yan as Magistrate Jia
Fan Tian Tian as Matchmaker Liu
Liu Guan Lin as Ma Tianbao
Shen Bao Ping as Pei Family Elder
Meng En as Emperor (voiced by Hu Liang Wei)
Cui Bin Bin as Tie Niu (voiced by Hu Zheng Jian)
He Xing Yu as Constable Zhao
Xu Rong Zhen as Empress Dowager (voiced by Liu Qian Han)
Yu Xiao Wan as Qin Miaozhen (voiced by Han Xiao)
Yang Shuo as Jing De (voiced by Zhao Zhe Hao)
Qiao Zi Tong as Shen Xiao (voiced by Ruan Yi Fei)
Jiang Zhe Nian as Shen Xiao (older)
Zhang Jing Yi as Shen Zai
Zhang Zi Han as Shen Zai (older) (voiced by Shen Tian Sang)
Dai Zi Yu as Hong Que
Mei Ni Sha as Da Xiong Pu
Fang Si Chang as Xiao Jiu Wo
Jiang Lin Yan as Mother Pei
Yu Zi Kuan as Father Pei
Wang Chang Rui as Xiu Ye
Ran Qian as Aunt Xia
Chi Xiao Tong as Aunt Chun
Lu Yong Jun as Du Xi
Liu Chang Qi as Fifth Mister
Tian Zeng Liang as Fourth Mister
Qian Si Yi as Hua Shan
Feng Li Ping as Butler Shen
Pan Fei Yang as Wang Wan Ku
Li Yao as Constable Song
Wu Li Hua as Master Wang Yun
Bai Dong Feng as Master Guan Shan
Qi Er Luo as Doctor Xiao
Tan Li Min as Madame Jia
He Yu Tong as Aunt Liu
Wang Xin Man as Aunt Yang
Jiang Zi Teng as Nanny Niu
Zhou Zi He as Xiao Dou Zi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *