The Fragments Of Kylin

The Fragments Of Kylin Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 5 Average: 4.2]

Title: The Fragments Of Kylin

Chinese Title: 念念人间玉 / Nian Nian Ren Jian Yu

Also known As: 摩耶人间玉 / Mo Ye Ren Jian Yu

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date:

Genre: Xianxia, Romance

Director: Gu Yun Yun

Production Company: iQiyi

Episodes: 24

The Fragments Of Kylin Synopsis

Advertisements

Three years after the war between humans and demons, the Xuanyuan family and the Mo family, two demon-hunter households, allied. Shi Si, the daughter of the Demon King, lost her memory and became a cute, naive woman who didn’t understand the world. To save the Xuanyuan family, she impersonated the oldest daughter of the family, Xuanyuan Yu, and married into the Mo family, falling in love with the eldest son of the Mo family, Mo Yan.

The Fragments Of Kylin Cast

Advertisements

Yang Xi Zi as Shi Si / Xuanyuan Yu
Sun Chen Jun as Mo Yan
Cen Ming as Sikong Shao Yun / Wu Tan Ba Luo
Gao Zi Tian as Mo Lan
He Shi as Xuanyuan Yu (real)
Jiang Chen as Mo Jialuo
Xu Nuo Yan as Shi Qi
Lu Han Zhe as Mo Yu
Ding Zi En as Xiao He
Yang Zi Xin as Ling Que
Pan Zi Xin as Mo Dongjun
Zheng Chu Chen as Lan Jia

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *