Hero Legends

Hero Legends Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 3 Average: 5]

Title: Hero Legends

Chinese Title: 英雄志 / Ying Xiong Zhi

Broadcast Network: CCTV

Broadcast Date:

Genre: Wuxia

Director: Yang Wen Jun

Producer: Cao Zhe

Stylist: Zeng Ming Hui

Art Director: Zhong Zhi Peng

Production Company: Zi Jun Film

Episodes: 40

Hero Legends Synopsis

Advertisements

The story unfolds from a mysterious parchment scroll, in which a group of influential figures go through twists and turns and bizarre fates, face the choices of love and hate, and finally realize their ideal ambition to serve the country. It is a work full of feelings about family and country, inheriting loyalty and righteousness, promoting traditional culture, and surging with passion and pride.

Hero Legends Cast

Advertisements

Cheng Yi as Lu Yun
Li Yi Tong as Gu Qingxi
Wang Qian Yuan as Wu Dingyuan
Xiao Shun Yao as Qin Zhonghai
Zheng Ye Cheng as Yang Xiaoxian
Hou Meng Yao as Yan Ting
Bao Shang En as Princess Yin Chuan
Gao Xin as Gu Siyuan
Xu Bai Hui as Second Aunt Gu
Zhu Li Lan as Xiao Hong
Wang Duo as Qi Baichuan
Zhou Bo as Huang Ji
Yu Rong Guang as Liu Yintian
Wang Zhi Fei as Jiang Chong
He Sai Fei as Grand Dowager Empress
Qiu Xin Zhi as Zhui Lingzhao
Ma Shu Liang as Liu Jing
Zhai Xiao Xing as Lu Guzhan
Sun Wei as Fang Zijing
Jin Song as Sha Jin
Wang Yu as Han Yi
Zhou Xiao Ou as An Daojing
Xiao Song Yuan as Suan Pan Guai
Ning Xiao Hua as Ping Tuo Guai
Zhang Jia Ni as Yan Erniang
Ji Chen as Xue Nu’er
Estelle Chen as Juan’er
Liu Chang De as Hao Zhenxiang
Li Xin Ze as Emperor Cheng Tai
Zhang Kai Ying as Qiong Fang
Li Qian Yi as Hu Mei’er

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *