Food Knocks at the Door

Food Knocks at the Door Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Food Knocks at the Door

Chinese Title: 美食来敲门 / Mei Shi Lai Qiao Men

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 11 June 2024

Genre: Romance, Food

Director: Wang Qi Heng

Episodes: 24

Food Knocks at the Door Synopsis

Food Knocks at the Door Cast

Li Zhe Hao as Lu Tianzuo
Zheng Shui Jing as Xia Zhihe
Han Song as Lu Tianye
Xu Yuan Yuan as Zhou Jiaqi
Zhang Xin Yi as Bei Bei
Wu Cheng Ze as Song Ci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *