Shadow Love Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 5]

Title: Shadow Love

Chinese Title: 与晋长安 / Yu Jin Chang An

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: TBA

Genre: Historical, Romance

Director: Deng Ke, Gao Cong Kai

Screenwriter: Ji Guang Guang, Lu Sen Sen, Sun Ting Ting, Sun Zi Yan

Producer: Dai Ying, Jia Yi Qun, Fang Fang Fang

Executive Producer: Wang Xiao Hui, Deng Ke

Presenter: Gong Yu, Jia Yi Qun, Wang Yi Xu

Cinematographer: Zhao Ying Chuan

Art Director: Fu Ying Zhang

Stylist: Yi Xiao Ya

Production Company: iQiyi, Yida Media, Stellar Media, Fat Bear Productions

Episodes: 38

Shadow Love Synopsis

It tells the love-hate story of the adopted daughter of a general and the prince of Xi Rong. Li Shuang, the adopted daughter of a general, guards the frontier of Da Jin. One day, they came across the prince of Xi Rong, Ao Deng, who had disguised himself into a child of Zhong Gu, and named him Jin An. By day the prince played the role of the young Jin An, but by night he became the man in the black mask, helping Li Shuang to force back the Xi Rong army.

Then on a cold winter’s night in a snowy mountaintop one kiss changed everything, and through trials and hardships both would learn that in order to be together they must give up everything they hold dear.

Shadow Love Cast

Main Roles

Song Yi as Li Shuang
Cheng Lei as Jin An
Bi Wen Jun as Sima Yang
Shi Ce as Lu Xin
Guan Hong as Mo Yin
Ji Xiao Bing as Sima Li

Supporting Roles

Du Chun as Duan Aoze
Cheng Xiao as Ji Tianjiao
Wu Yu Heng as Li Ting
Lu Xiao Yu as Qiao’er
Yue Yang as Shao Bingyi
Tan Kai as Li Wei
Shi Jun Zhe as Bai Kun
Liu Yi Hong as Ouyang Jun
Gao Mao Tong as Ji Ran
Zhang Ting Fei as Cui Yun
Chang Su Sheng as Ling’er

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *