Reborn For Love Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: Reborn For Love

Chinese Title: 四海重明 / Si Hai Chong Ming

Also known As: 四海颜歌 / Si Hai Yan Ge

Broadcast Network: iQiyi, Mango TV

Broadcast Date: TBA

Genre: Xianxia, Romance

Director: Wen De Guang

Screenwriter: Fang Qiang Qiang

Producer: Zhang Qiu Chen, Yang Yan, Cui Chang, Zhang Cheng Xin, Wang Xi

Costume Designer: Yi Xiao Ya

Production Company: iQiyi, Straw Bears Film, Possibility Film

Episodes: 40

Adapted from the novel Wo You San Ge Long Ao Tian Zhu Ma (我有三个龙傲天竹马) by Yi Dai Xue (衣带雪)

Reborn For Love Synopsis

In order to save her mother, Nan Yan, a “round” girl who is obsessed with farming, stepped into the fairyland, but accidentally planted a “concentric lock” to conclude marriage with Emperor Ji Yang who is hiding his identity by mistake. In the process of tracing the truth about her mother, she is involved in the biggest conspiracy in the fairy world.

Reborn For Love Cast

Main Roles

Jing Tian as Nan Yan
Zhang Ling He as Ji Yang
Guan Hong as Yin Ya
Chang Long as Mu Zhanting

Supporting Roles

Qiao Zhen Yu
Fan Ming as Meng Zhiguang
Gao Lu as Nan Rao
Huang Hai Bing as Mu Guanghan
Ling Mei Shi as Yun Nian
Duan Yu as Meng Ying
Jing Yan Jun as Mo Xingzhi
Liu Shu Yuan as Fu Lang
Wang Ming Yang as Yu Que
Jiang Zhen Hao
He Ze Yuan as Song Zhu
Jin Jun Xiu as Zhan Xian
Chu Han as Ma Rui
Han Shuai as Pei Zhaogang
Wang Ze Zong
Wang Er Duo
Ma Xin Rui as Li Jin
Shi Yu as Chi Ku Da Shi
Jerry Huang
Liu En Shang as Li Chi
Wu Qi Jiang as Huo Wuji
Shen Tai as Zhu Sui
Wang Zi Rui as Nan Yi
Zhao Yuan Yuan as Die Wan
Cao Xi Yue as Female Grudge Spirit
Zhao Qi Yue as Jiao Niang
Cheng Zi as Fox Queen
Sun Si Cheng as Zhen Fang

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *