City Of The City

City Of The City Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: City Of The City

Chinese Title: 城中之城 / Cheng Zhong Zhi Cheng

Broadcast Network: CCTV, iQiyi

Broadcast Date: 09 April 2024

Genre: Business, Workplace

Director: Teng Hua Tao

Screenwriter: Wu Nan, Bian Zhi Hong, Teng Xiao Lan, Tian Yu

Producer: Xue Ji Jun

Production Company: CCTV, iQiyi

Episodes: 40

Watch on iQiyi

City Of The City Synopsis

In the backdrop of Lujiazui Financial City in Shanghai, a fierce clash unfolds among bank newcomer Tao Wuji, branch VP Zhao Hui, and audit chief Miao Che, revolving around interests and original intentions. As emotions and law collide, Tao Wuji evolves into a new guardian of order in the financial realm. City of the City intertwines the pivotal choices of two generations of financial experts with China’s financial evolution, revealing the unseen battles within a robust regulatory framework.

City Of The City Cast

Bai Yu Fan as Tao Wuji
Yu He Wei as Zhao Hui
Xia Meng as Tian Xiaohui
Long Ni as Zhou Lin
Wang Xiao as Miao Che
Feng Jia Yi as Su Jianren
Wang Jin Song as Wu Xianlong
Yang Zi Shan as Shen Jing
Chen Jin as Teacher Ouyang
Tu Song Yan as Xie Zhiyuan
Zhang Shen as Dai Qiye
Xing Min Shan as Gu Xing
Li Ying as Mother Tian
Jie Bing as Guan Junwu
Li Hong Tao as Uncle Da Mao
Yao Yi Qi as Cheng Jiayuan
Liu Ruo Yan as Hu Yue
Leng Ji Yuan as Wu Xiaofei
Feng Xin Tian as Jiang Rui
Yu Jin Ze as Dai Bin
Gu Yu Feng as Wang Lei
Du Lan as Zhao Rui
Dong Qing as Tao Wuyou
Yan Yong Xuan as Granny Qiu
Gao Bei Bei as Ma Li
Yang Yu Ting as Bai Jue
Wen Jing as Xia Ning
Peng Sai as Executive Wang
Qu Gao Wei as Zhu Qiang
Wei Yi Bo as Lao Ma
Xu Guo Dong as Feng Junhui
Zhang Yi as Li Sen
Niu Bei Ren as Village leader
Yao Zhuo Jun as Xu Erzhong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *