The Legend Of Shen Li

The Legend Of Shen Li Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 3]

Title: The Legend Of Shen Li

Chinese Title: 与凤行 / Yu Feng Xing

Broadcast Network: Hunan TV, Tencent, Mango TV

Broadcast Date: 18 March 2024

Genre: Xianxia, Romance

Director: Deng Ke

Screenwriter: Jiu Lu Fei Xiang

Executive Producer: Zhao Li Ying

Cinematographer: Liu Bin

Music Director: Yang Bing Yin

Stylist: Chen Tong Xun

Art Director: Zhao Yu

Lightning Director: Chen Xiao Yong

Action Director: Mu Ning

Production Company: Tencent Penguin Pictures, New Classics Media

Episodes: 40

Adapted from the novel Yu Feng Xing (与凤行) by Jiu Lu Fei Xiang

The Legend Of Shen Li Synopsis

Shen Li is an experienced general bestowed with the title of Goddess Bi Cang. She was born in the demon world. Pressured into a political marriage with the Celestial Emperor’s son on her 1000th birthday, she transforms into her original form – a phoenix after injuring herself in her flight. Hang Zhi is the last remaining god amongst the ancients in the world, who chose to distance himself from everyone. Fate intervenes when the two meet in the human world in the most unlikeliest of situations.

The Legend Of Shen Li Cast

Main Roles

Zhao Li Ying as Shen Li
Lin Geng Xin as Hang Zhi

Supporting Roles

Xin Yun Lai as Mo Fang
Xiao Tian Ren as Mo Fang (young)
He Yu as Fu Rongjun
La Mu Yang Zi as You Lan
Zeng Li as Shen Muyue
Xuan Lu as Liu Yu
Liu Guan Lin Heavenly Emperor
Qiu Xin Zhi as Liu Ming
Xu Hai Qiao as Feng Lai
Zhou Jun Wei as Mu Zichun
Dong Jie as Lady Yun
Huang Cheng Cheng as Wang Bao
Wang Yi Yao as Lady Jin
Chen Zhen as Chu Fei
Zhang Tian Yang
Li Zi Feng as Qing Ye / Gu Chengjin / Jing Yan
Zhou Yu Chen as Qing Ye / Jing Yan (young)
Liu Chang as Qian Ji
Huang Yi as Xiao He / Jing Xi
Hu Dan Dan as Ye Shi / Shi Meng
Yu Wei Ni as Shi Meng (young)
Wei Zi Xin as Fu Sheng
Zhou Xiao Chuan as Shang Bei
Hou Tong Jiang as Storyteller
Song Ning Feng as Zhou San Lang
Yue Yang as East Sea Dragon King
Li Yi Nan as Bei Xiaoyan
Shu Ya Xin as Immortal Lord Wu Yuan
Huang Can Can as Fairy Ming Shu
Liu Yu as Qing Yan
Li Jie as Jing Xi’s father
Zhao Ke as Jing Xi’s mother
Chen Lu Xi as Rou Ya
Wang Zi Wei as Xiao Tao
Li Hong Quan as Zhou Da Lang
Yao Yi Qi as Gu Chengrui
Wang Xing Han as Half Immortal Wang
Wang Cheng Si as Fortune Teller
Xue Yi Lun as Hu Lu
Feng Xue Ya as Shen Li (young)
Zeng Xi Tang as Yang Zheng
Tan Yan Yan as Bao Qin
Wang Miao as Fu Hua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *