Heart Of Ice And Flame

Heart Of Ice And Flame Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 3 Average: 4]

Title: Heart Of Ice And Flame

Chinese Title: 王妃芳龄三千岁 / Wang Fei Fang Ling San Qian Sui

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 26 February 2024

Genre: Historical, Romance, Fantasy

Director: Xi Dao

Screenwriter: Jian Yu, Bai Xiao Dong

Episodes: 24

Heart Of Ice And Flame Synopsis

Mo Bing, an ever-changing enchantress who has lived for three thousand years and has three identities, is destined to marry the dandy prince Mu Yuan Qi to get his “Red Flame Heart” and transform back into a normal person. But what she didn’t expect was that Mu Yuanqi also had a triple identity and was also coveting Mo Bing’s heart.

Heart Of Ice And Flame Cast

Huang Ting Ting as Mo Bing / Xian Yun / Yu Sanniang (voiced by Duan Yi Xuan)
Li Dai Kun as Mu Yuanqi / Mister Jin / You Xia
Chen Zi Han as Consort Ru (voiced by Liu Xiao Qian)
Zhu Yun Long as Yun Zhao (voiced by Qian Wen Qing)
Shu Ya Xin as Mu Yuanzhi (voiced by Wang Min Na)
Ye Shu Yu as Jia Ning (voiced by Yi Ruo Xun)
Zhang Hao Lian as Lu Sheng (voiced by Yang Zai)
Nan Si Kai as Emperor (voiced by Hu Ya Jie)
Wei Wei as Min Jiu (voiced by Yu Hao Wei)
Li Jun as old lieutenant (voiced by Li Hao Jia)
Guo Ming Yuan as Empress (voiced by Jiang He)
Liu Yu Nan as Bai He (voiced by Li Rui Bian)
Zuo Duo Jia as Zhi Qing (voiced by Zhou Tong)
Zhang Yi Rong as Cheng Ying (voiced by Jiang Xian)
Weng Yi Zhen as Hua Ma Ma (voiced by Jiang Xian)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *