The Guide To Capturing A Black Lotus

The Guide To Capturing A Black Lotus
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 3.5]

Title: The Guide To Capturing A Black Lotus

Chinese Title: 永夜星河 / Yong Ye Xing He

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date:

Genre: Xianxia, Romance

Director: Zhao Yi Long

Screenwriter: Bai Jin Jin

Producer: Wang Yi Xu

Costume Designer: Yi Xiao Ya

Production Company: Stellar Media

Episodes: 30

The Guide To Capturing A Black Lotus Synopsis

A mischievous girl guides a tsundere, embarking on a journey through challenges to create a new world filled with love. Along the way, they level up by capturing demons and defeating monsters, forming friendships. The grudges between humans and demons finally have a resolution in their quest, serving both as the redemption of love and the salvation of the world!

The Guide To Capturing A Black Lotus Cast

Main Roles

Yu Shu Xin as Ling Miaomiao
Ding Yu Xi as Mu Sheng
Zhu Xu Dan as Mu Yao
Yang Shi Ze as Liu Fuyi

Supporting Roles

Chen Du Ling as Jing Yao
Gillian Chung as Mu Rong’er
Xu Hai Qiao as Zhao Qinghuan
Bao Jian Feng as Mu Huaijiang
Zhang Chen Guang as Lu Huai’an
Wen Zheng Rong as Grand Consort Zhao
Hai Lu as Shi Niang Zi
Yu Meng Long as Li Zhun
Fei Qi Ming as Zhao Ruoshi
Wang Xiao Chen as Liu Niang
Paul Che as Lao Zhu Qing Qing
Lai Yi as Tao Ying
Lu Yu Hao as Cui Cui
Li Yi Zhen as Princess Duan Yang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *