Riverside Scene At Qingming Festival

Riverside Scene At Qingming Festival Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Riverside Scene At Qingming Festival

Chinese Title: 清明上河图密码 / Qing Ming Shang He Tu Mi Ma

Broadcast Network: CCTV, Youku

Broadcast Date:

Genre: Historical, Mystery

Director: Yang Fan

Screenwriter: Yan Chao

Producer: Tao Kun, Luo Nan, Yin Zheng

Executive Producer: Wang Qi Nan

Production Company: Youku, CKF Pictures

Episodes: 32

Riverside Scene At Qingming Festival Synopsis

A strange case of “the plum boat disappearing into a fairy” occurred in the Qingming market in the Northern Song Dynasty! Since then, it has caused a butterfly effect and serial cases, which almost shake the entire world situation. In Zhang Zeduan’s “A Picture of a River on the Qingming Festival”, the fate of all the people in the picture is involved, and the conspiracy behind it has not yet stopped.

Riverside Scene At Qingming Festival Cast

Zhang Song Wen as Zhao Buyou
Bai Bai He as Wen Yue
Zhou Yi Wei as Gu Zhen
Hou Yan Song as Zhao Li
Zhang Yao as Zhao Mo’er
Xia Meng as Zhao Ban’er
Lin Jia Chuan as Wan Fu
Shi An as Zhang Zeduan
Hao Fu Shen as Song Qiyu
Hao Han as Yao He
Li Nai Wen as Di Lun
Hai Yi Tian as Xiao Yishui
Zhang Xin Yu as Zhang Qiniang
You Jing Ru as Wang Yunchang
Jiang Pei Yao as Chi Liaoliao
Zhang Tian Yang as He Huan
Lu Yan Qi as Chun Xi
Mo Xiao Qi as Fei Xiang’e
Wang Hui Hua as Tie Chi
Guo Xiang as Fei Jian
Jampa Tseten as Dong Qian
Yang Yun Ran as Fei Xiao’e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *