Liu Zhou Story Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 3 Average: 5]

Title: Liu Zhou Story

Chinese Title: 柳舟记 / Liu Zhou Ji

Also known As: 娇藏 / Jiao Cang

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: TBA

Genre: Historical, Romance

Director: Liu Guo Nan, Cong Xiao

Screenwriter: Zhao Tian You

Producer: Gao Chen, Li Li Ming, Zhang Yan Zhuo, Yang Yan Ling

Art Director: Huo Ting Xiao

Costume Designer: Zhang Shi Jie

Cinematographer: Zhao Ying Chuan

Production Company: Tencent Penguin Pictures, Jay Walk Studio

Episodes: 40

Liu Zhou Story Synopsis

A noble who in escaping an arranged marriage gets into a sticky situation, and loses her memory. She is then rescued by a bandit and ends up joining his group and building a relationship with him.

Liu Zhou Story Cast

Zhang Wan Yi as Cui Xingzhou
Wang Chu Ran as Liu Miantang
Liu Ling Zi as He Zhen
Chang Hua Sen as Zi Yu / Liu Yu
Zhang Chi as Zhao Quan
Yuan Yu Xuan as Shi Xueji
Huang Can Can as Sun Yun’er
Tong Lei as Grand Consort Chu
Miao Hao Jun as Shi Yikuan
Cao Xi Yue as Lian Binglan
Xu Mei Ling as Mother Li
Xu Rong Zhen as Madame Lian Chu
Deng Ying as Grand Madame
Li Jin Rong as Wu Junqing
Zhao Cheng Shun as He Gong
Fang Zi Bin as Liu Pei, Prince Tuo
Dong Xuan as Empress Dowager Wu
Bao Da Zhi as Duke Qing
Yang Qing as Grand Empress Dowager
Zhang Shuang Li as Qiao Wu
Lai Yi as Cui Xingdi, Prince Huai Yang
Zhang Song as Guo Yi
Wu Jia Nuo as Meng Wan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *