The Love Of Hypnosis

The Love Of Hypnosis Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 11 Average: 3.5]

Title: The Love Of Hypnosis

Chinese Title: 一曲三笙 / Yi Qu San Sheng

Also known As: 南烟斋笔录 / Nan Yan Zhai Bi Lu / Records of the Southern Mist House

Broadcast Network: Mango TV

Broadcast Date:

Genre: Period, Romance, Fantasy

Director: Liu Hai Bo, Ye Zhao Yi, Wu Jiu Xi

Screenwriter: Wu Jiu Xi, Feng Xia

Producer: Li Na

Production Company: Brandcore Entertainment, Ent. Evolution, Sky Arise Pictures, Sina Weibo, Tiandao Zhishan, Daent TV, Flying Youth Culture Media Company, Senyu Culture

Episodes: 55

The Love Of Hypnosis Synopsis

A white-collar worker discovers old records in her childhood home which takes the story to the end of Qing and the beginning of the Republican era. The novel’s female protagonist, Lu Mansheng, sells unique scents with a supernatural ability to heal her clients’ broken hearts. She meets and falls in love with Ye Shen, a patriotic young man who also seems to have some sort of supernatural power.

The Love Of Hypnosis Cast

Liu Yi Fei as Lu Mansheng
Jing Bo Ran as Ye Shen
Huang Yi as young Ye Shen
Zhao Li Xin as Wei Zhishen
Wei Da Xun as Zhao Xinzhi
Tang Zi Yue as young Zhao Xinzhi
Liu Min Tao as Yun Niang
Zhang Han Yun as Dai Wanqing
Xuan Lu as Yan Suwei
Jin Hao as Yuan Shichen
Hu Bo as Si Ma
Tian Xiao Jie as Hua Bo
Li Meng Ying as Lu Ni
Chen Ying Ying as Lu Fu
Wang Kai Yi as Song Qing
Yin Zhi Xuan as Jiang Lian
Yu Fang Yi as Guang Jun
Quan Pei Lun as Lin Mosheng
Steven Sun as Dong Xiaochuan
Li Xin Zhe as Zhang Xianzhi
Chen Zhe Lun as Xiao Dao
He Xing Yu as Jin Xiaotong
Xu Shao Ying as An Shuo
Hu Yun Hao as Xiao Zixi
Zhang Bo Han as He Jieming
Yuan Hong as Boss Gao
Yang Bo Xiao as Yang Jian
Liu Bi as Xiao Jiao
Wang Jian as Feng Qiang
Yang Da Chuan as An Zhiyuan
Shang Na as Xing Tao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *