The Inextricable Destiny

The Inextricable Destiny Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 4 Average: 3.5]

Title: The Inextricable Destiny

Chinese Title: 烬相思 / Jin Xiang Si

Also known As: 相思蛊里烬相思 / Xiang Si Gu Li Jin Xiang Si

Broadcast Network: Mango TV

Broadcast Date: 12 October 2023

Genre: Historical, Romance

Director: Li Xiao Jiang

Producer: Ren Xu

Screenwriter: Lian Sheng

Production Company: Mango TV, Star Pictures

Episodes: 26 + 1 (special)

The Inextricable Destiny Synopsis

The story of He Jiuling, the youngest daughter of General He Liang of the Jialin Kingdom, who studied at Wuhua Mountain of Xuantian Sanren. Her life changes forever when she meets Rong Yu, the chief of the Jialin National Astrology Hall.

The Inextricable Destiny Cast

Song Yi Ren as He Jiuling
Li Yun Han as He Jiuling (young)
Wang You Shuo as Rong Yu
Gao Xu Yang as Ren Yinxiao
Ma Chen Yan as Ren Yinxiao (young)
Chen Shuo as Chu Chu
Liu Jian Yu as He Qiuting
Zhang Hao Lun as Jiang Songmin
Gong Zheng Nan as Rong Ze
Zhu Chen Hao as Zhan Ping
Lou Heng Zhi as He Shan
Gao Yi Wei as He Liang
Li Jin Rong as Duke Zhong Yong
Tao Si Yuan as He Chenzhou
Gu Li Mi Re as Wu Ritan
Lu Zi Hang as Shao Di
Shan He as Cheng Bi
Cui Di as Xiao Yao Zi
Wei Jin Song as Wang Dequan
Li Xiao Hong as Xuan Tian San Ren
Cheng Yu Feng as He Jingyan
Hu Xi Fan as Cheng Chong
Lu Qian Wen as Li Yihua
Li Wei Er as Princess Xi Lan
Huang Rui as Yang Ying
Li Xin Bo as Jiang Songlin, Princess Xi He
Zhao Zhi Yu as Li Yuhan
Li Shi Yuan as Liu Qingxu
Zhao Yu Shan as Chu Chu’s maid
Xia Jia Wei as Wang Hu
Yu Lei as Minister Song
Guo Hong Jie as Yan Zhao
Ma Wen Bo as Minister Li
Zhang Xu as Jun Mou
Song Cheng Long as Rong Manor Housekeeper
Lian Wen Jun as Yan Shijin
Fu Xue Yi as Song Yan
Wang Bo Qing as Emperor
Siqin Gao Li as Empress
Wang Zi Yi as Crown Prince
Chen Yu Chen as Zong Ming
Liu Guo An as Minister Liu
Zhu Xin Fan as Xizang Wizard
Wang Cun Wei as Gui Zi
Xue Qiong as Madame Song
Feng Jing Yao as Rong Yi
Liu Bin Zeng as Tu Dou
Zheng Zi Qian as Youth
Yuan Zhi Ying as Yan Lie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *