The Forbidden Flower

The Forbidden Flower Synopsis
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: The Forbidden Flower

Chinese Title: 夏花 / Xia Hua

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 13 February 2023

Genre: Romance

Director: Chen Zhou Fei

Screenwriter: Zhao Xiao Lei

Producer: Zhang Na

Production Company: Tencent Penguin Pictures, Straw Bears Film

Episodes: 24

The Forbidden Flower Synopsis

The romance between a young girl He Ran and middle aged man Xiao Han. They meet many times and fell in love. But He Ran eventually died of illness.

The Forbidden Flower Cast

Jerry Yan as Xiao Han
Xu Ruo Han as He Ran
Huang Yi as Chou Jiarong
Ma Si Chao as Han Yu
Yu Xiang as Zhang Yuanqi
Tang Zeng as Uncle Han Yu
Zhao Yuan Yuan as Qin Zao
Wu Jing as He Family Nanny
Wu Ya Heng as Pang Zi
Hong Qiao as Ding Xiaoran
Yang Kai Di as A Man
Yu Xin He as Zhang Xiaoli
Wang Zi Han as Zhang Yimin
Jin Le as Jing Jing
Ren Jun Xi as Li Yun
Wang Xin Yue as Shi Zhu
Li Jia Qi as Li Nan
Zhao Xiao Tong as Wang Da
Lian Ya Jun as Xiao Quan
Liu Wei Xi as Xiao Tong
Guo Ya Fei as Mother Xiao
Ji Ping Ping as Xiao Luo
Ma Jie as Zhang Yue
Yang Jia Hang as Li Ruiyi
Zheng Wen Xin as Xiao Ya
Li Yi Na as Xiao Xue
Zhang Zi Hao as Xiao Mei
Lai Yi as Xiao Jia
Li Long Mei as Principal Luo
Jiao Ni as Woman
Xue Qiao as Han Yu’s uncle’s assistant
Tian Dong Lin as Han Yu’s nanny
Jia Shu Yi as Mother Zhang
Teng Ai Xian as Granny
Chu Jia Yi as Second Aunt
Tian Kai as Second Uncle
Yang Yu Lan as Third Aunt
Liu Ling Ling as Second Aunt
Lin Chen as Nephew
Liang Zu Wei as Nephew
Gan Zhi Yun as Niece
Sa Bu as Flower Farmer
Yang Fan as Uncle
Zhang Nai Tian as Manager
Chen Wen Na as Xi Jing Nanny
Ye Chen as Xi Jing Doctor
Jiang Jian as Qiong Chuan Doctor
Zhuo Xin Yi as Xi Jing Flower Shop Employee
Lin Zi Yue as Flower Shop Owner
Wang Cheng as Fish Shop Employee
Yu Jun as Old Grandpa
Wang Jia Yao as Intermediary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *