Love You Seven Times

Love You Seven Times Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: Love You Seven Times

Chinese Title: 七时吉祥 / Qi Shi Ji Xiang

Also known As: 一时冲动, 七世吉祥 / Yi Shi Chong Dong Qi Shi Ji Xiang

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 10 August 2023

Genre: Xianxia, Romance, Comedy

Director: Li Nan, Du Lin

Screenwriter: Li Li Sha, Xu Hong, Li Zhi Min, Zuo Yu

Script Director: Miao Wen Jing, Ding Ya, Jian An

Chief Producer: Dai Ying, Wang Yi Xu, Zhang Yu Cheng

Producer: Zhou Ke Hui, Shen Jing Jing, Wang Tian Long, Zheng Hong, Wang Jia Yu

Executive Producer: Wang Xiao Hui, Lin Shan, Shen Jing Jing

Presenter: Gong Yu, Wang Yi Xu, Zhang Yu Cheng

Costume Design: Yi Xiao Ya

Production Company: iQiyi, Stellar Media

Adapted from the novel Yi Shi Chong Dong Qi Shi Bu Xiang (一时冲动七世不祥) by Jiu Lu Fei Xiang

Episodes: 38

Love You Seven Times Synopsis

The story of Xiang Yun, a fairy of the Marriage Pavilion, and Chu Kong, the powerful God of War, who were accidentally tied together by the red fate of thread during an argument, and has to experience seven lifetimes of love together.

Love You Seven Times Cast

Main Roles

Yang Chao Yue as Xiang Yun / Song Xiangyun / Yang Xiaoxiang / Cang Hai
Ding Yu Xi as Chu Kong / Lu Changkong

Supporting Roles

Zhang Xiao Chen as Heavenly Emperor Hao Xuan
Xing Ze as Xiu Ming (voiced by Yang Kai Qi), royal descendant of Di Xiu Divine Clan. Master of Magical Plants.
He Wen Jun as Immortal Sun
Lei Peng Yu as Immortal Zhao (voiced by Zhao Zhe Hao)
Yang Hao Yu as Red Thread Master, Chief of the Marriage Pavillion
Ning Jia as Jia Yun (voiced by Feng Xin Ran)
Yang Li as Goddess of Fate (voiced by Liu Zhe), Chief of the Fate Bureau
Yang Meng En as Immortal Li
Zhang Xue Han as Ying Shi / Jin Luo (voiced by Xu Jia Qi), Princess of the Eastern Sea
Chen Duo Yi as Ying Shi (young)
Xue Ben as Xia Bing, Ying Shi’s subordinate
Zhang Xinas Xie Jiang, Ying Shi’s subordinate
Lin Bai Rui as Jin Lian / Jin Cheng (voiced by Shi Ze Kun), Protector of Mo Luo Divine Clan
Xiao Tian Ren as Jin Lian (young)
Lu Yu Xiao as Jin Meng, Jin Lian’s younger sister
Rui Na as Jin Meng (young)
Ge Qiu Gu as Xie Feng (voiced by Chen Qi Gang), guard of Mo Luo Divine Clan


Zhang Lei as Li Yan (voiced by Li Hao Jia), emperor of Chen Kingdom
Zhang Bo Zhi as Li Xiuzhe / Prince Nan You, first prince of Chen Kingdom
Li Yu Hao as Li Xiuwen (voiced by Ren Jing Hao), second prince of Chen Kingdom
Xing Ze as Li Xiuming / Prince Ning (voiced by Yang Kai Qi), third prince of Chen Kingdom
Jiang Bing as Commander Feng (voiced by Gao Xu Dong), officer of the Crime Investigation Bureau
Li Yang as Eunuch Zhao (voiced by Li Nan), Li Xiuwen’s attendant
Hai Lu as Wan Jun (voiced by Liu Man), Song Xiangyun’s mother
Zheng Guo Lin as Song Qinwen (voiced by Zhou Xiao Dong), commander of the Imperial Guards. Song Xiangyun’s father
Yu Bo as Lu Liang (voiced by Sun Peng), general guarding the borders. Lu Changkong’s father
Dong Xuan as Jie Zhen (voiced by Wang Yu), Lu Changkong’s mother
Zhang Xue Han as Jie Yingshi, Lu Changkong’s cousin who likes him
Zhai Xiang Yang as Zi Hui (voiced by Sun Zhi Cheng), Nuwa stone goblin
Liu Ze Ting as Lu Fang (voiced by Zhang He), servant of Lu family
Wang Xiao Yun Zi as Cui Bi (voiced by Bai Bi Qing), maid of Song family

Lin Bai Rui as Qian Ren (voiced by Shi Ze Kun), Chief of Medicine Pavillion
Zhai Xiang Yang as Qian Mou (voiced by Sun Zhi Cheng), Chief of Shadow Hall
Liu Ze Ting as Xiao Fang, disciple of Sheng Ling Sect
Xing Ze as Pei Xiuming (voiced by Yang Kai Qi), young master of Bai He Hall. Xiao Xiang’s childhood sweetheart
Hai Lu as Madame Yang (voiced by Liu Man), Yu Jian Faction
Zheng Guo Lin as Master Yang (voiced by Zhou Xiao Dong), Yu Jian Faction

Hai Lu as Empress Dowager of Qi Kingdom (voiced by Liu Man)
Zheng Guo Lin as King Mo Luo (voiced by Zhou Xiao Dong)
Yu Bo as Prince Qilin (voiced by Sun Peng)
Yuan Cheng Jie as Wang Boyang (voiced by Guo Chen Hui)
Li Ang as Commander Hu
Zhou Ke Xin as Lv He (voiced by Wei Xiao Shuo)
Meng Zhao Zhong as Immortal Qian (voiced by Tang Rui)
Jiang Bing as Xu Wenrui (voiced by Gao Xu Dong)
Jiang Xi Rao‎ as Xin Ran
Jin Xin as Qi Zhi
Zhou Xiao Chuan as Elder Kuang Long (voiced by Zhang Duo)
Li Bo as Elder Bu Wen (voiced by Wen Jian)
Li Man as Xiu Hua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *