Love Is An Accident

Love Is An Accident Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 1.5]

Title: Love Is An Accident

Chinese Title: 花溪记 / Hua Xi Ji

Also known As: 月昭记 / Yue Zhao Ji

Broadcast Network: iQiyi, Mango TV

Broadcast Date: 16 September 2023

Genre: Historical, Romance

Director: Li Yu Lei

Screenwriter: Zhang Xiao Jing

Producer: Yang Bei, Zhang Wen Zhu

Production Company: iQiyi, TH Entertainment, Ba Xi Man Man, Hua Lun Ying Hua

Episodes: 32

Love Is An Accident Synopsis

The romance between a girl who accidentally stumbles into jianghu’s top mountain pavilion, and becomes the pretend future wife of the young master.

Love Is An Accident Cast

Main Roles

Xing Fei as Li Chuyue
Xu Kai Cheng as An Jingzhao

Supporting Roles

Xu Fang Zhou as An Jingxiao
Gao Man Er as Bai Zhi
Yang Gen as Dong Hua
Wang Wei Hua as Zhou Wei
Zhu Huai Xu as Grandma An
Lu Yong as An Chenghu
Ye Chao as Yuan Shu
Modern World
Jian Yu Xi as Li Chuyang
Yi Zhao Bo as Father Li
Zhang Li as Mother Li
Chen Zheng Yang as Gu Qingfeng
Li Tian Yu as Teacher Qiao
Wang Yi Nuo as Hong Fei
Yi An as Gao Qing
Hu Cai Hong as Mrs. Shen
Wang Yi Ming as Zhu Feng
Liang Guo Rong as Elder Yue Ming
Li Bo as valley owner of Mo Hua Gu
Qu Yu Chao as A Qing
Wang Peng Li as Zhu Maoqing
Hu Shi Zhi as Sect Leader Han
Zhang Chu Wen as Tao Yun
Zheng Pei Lin as Bing Qin
Gao Yu Er as Zhou Meizi
Lin Sen as Zhou Shen
Jiang Shan as Sister Qin
Zhou Yan as Master Xuan Feng
Shu Ya Xin as Yue Ge
Yu Chun as Old Hall Master
Yan Fan Yu as Ye Ming
Zhang Chao as Ye Kong
Zhang Su as Ye Tian
Geng Da Yong as Dr. Luo
Wei Yu as Dr. Yi
Zhang Hai Feng as Leader of Iron Fist Sect
Zhang Fu Lin as Doctor
Du Heng as Wang Mazi
Xu Hai Hong as Housekeeper
Jin Shan as Huan Mei
Shi Xiao Ling as Li Qing’s mother
Li Hai Dong as Priest
Du Chang An as Pharmacist
Jiao Hong Xia as Taoist Nun
Pan Yun De as Mr. Lin Mo
Yang Guo Ping as middle-aged man
Zhang Cheng Cheng as stable boy
Jing Lu as woman
Zhao Cong as Lao Bao
Wang Yun Qing as Ju Wuyang
Yu Tian Chuan as Teahouse owner
Li Chi Chi as Li San
Li Jing as Rogue leader
Zhang Rui Jia as Medicine buyer
Wang Xiao Li as Shi Tai
Chen Bao Guo as Manager
Gao Ming Sheng as Master Shi Yun
Xuan Yi Hao as young man
Dong Yong as Master of Ziyun Hall
Zhang Jian Min as Master of Zibi Hall
Bu Yu Cheng as Qing Yuntang
Zhang Tian Hui as Leng Mei
Hou Bo Wen as Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *