Her Fantastic Adventures

Her Fantastic Adventures
Click to rate this drama!
[Total: 6 Average: 3.2]

Title: Her Fantastic Adventures

Chinese Title: 第二次初见 / Di Er Ci Chu Jian

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 06 July 2024

Genre: Historical, Fantasy, Time-travel, Adventure

Director: Zhang Wei Ke

Screenwriter: Li Yi, Li Xin Ying, Yan Ya Yi, Chen Cong

Producer: Dai Ying, Jia Zhi Qi

Production Company: iQiyi, Resolution (睿博星辰)

Episodes: 36

Her Fantastic Adventures Synopsis

It is about a girl named Gu Jingqiao who time-travels to a mystical world filled with spiritual beings, she collects ancient artifacts and contends with important figures to go back to her world.

Her Fantastic Adventures Cast

Song Yi Ren as Gu Jingqiao / Qi Chunjiao
Guo Jun Chen as Duan Yu
Li Jiu Lin as Lu Zizheng
Jiang Zi Xin as Du Ruoyun
Qiao Jun Da as Ruan Siqiong
Wen Yi Fan as Xing Fan
Ma Qi Yue as Duan Shaowen
He Yi Man as Dong Xi
Li Jing Yao as Zhang Niangzi
Xie Zhuo Ni as Ruo Yi
Xue Ke as Yan Hua
Sheng Jun Yu as Duan Shaoyi
Cai Xuan Yi as Jia Shu
Wang Zun as A Erqi
Gao Zhi Yang as Nangong Wuhen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *