Guardians Of The Dafeng

Guardians Of The Dafeng
Click to rate this drama!
[Total: 8 Average: 3.5]

Title: Guardians Of The Dafeng

Chinese Title: 大奉打更人 / Da Feng Da Geng Ren

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date:

Genre: Xuanhuan

Director: Deng Ke

Screenwriter: Yang Yu Chen, Zhou Tong (script supervisor)

Producer: Liu Wen Yang, Gao Yuan

Executive Producer: Liu Wen Yang

Presenter: Hou Xiao Nan, Cao Hua Yi

Cinematographer: Cao Yan Liang

Production Designer: Shan Chang Bin

Stylist: Fang Si Zhe

Action Director: Wang Cheng

Music Executive: Hu Xiao Ou

Production Company: Tencent Pictures, New Classics Media, Yuewen Media

Episodes: 40

Guardians Of The Dafeng Synopsis

Xu Qian, a graduate of the police academy, enters a strange world where there are Confucians, Taoists, Buddhists, demons, and warlocks.

He has just awakened to find himself in prison and is about to be exiled to a frontier town in three days’ time, so he is valued by an organization of guardians in order to change his fate and thus becomes a Guardian.

Guardians Of The Dafeng Cast

Main Roles

Wang He Di as Xu Qian
Tian Xi Wei as Princess Lin An
Liu Yi Jun as Wei Yuan
Yan Zi Dong as Xu Xinnian

Supporting Roles

Yue Yang as Xu Pingzhi
Zhang Xiao Chen as Chu Yuanzhen
Mao Xiao Hui as Princess Huai Qing
Fan Shuai Qi as Nangong Qian Rou
Liu Mei Han as Zhu Caiwei
Zhang Miao Yi as Xu Lingyue
Feng Hui as Zheng Xinghuai
Ding Xiao Ying as Wang Simu
Yan Pei Lun as Song Tingfeng
Wang Run Ze as Zhu Guangxiao
Wang Yi Yao as Li Miaozhen
Li Hong Tao as Wang Zhenwen
Li Meng Ying as Su Su
Jiang Zhen Yu as Fu Xiang
Zhang Chen Xiao as Zhou Li
Kang Kang as Li Yuchun
Yao Yi Qi as Song Qing
Ji Xiao Fei as Heng Yuan
Song Han Yu as Heng Hui
Wei Zi Xin as Jin Lian
Zhou Xiao Chuan as Que Yongxiu
Guo Jun as Duke Cao
Fu Lei as Jiang Lvzhong
Tong Xi as Xu Lingyin
Ni Hong Jie as Li Ru
Liu Jun as Emperor Yuan Jing
Fan Shi Qi as Yang Yan
Du Chun as Prince Zhen Bei
Qiu Xin Zhi as Imperial Astronomer
Chen Xiao Yun as Mu Nanzhi
Estelle Chen as County Princess Ping Yang
Deng Ying as Imperial Consort Chen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *