Fox Spirit Matchmaker: Love In Pavilion

Fox Spirit Matchmaker: Zhu Ye
Click to rate this drama!
[Total: 3 Average: 3.7]

Title: Fox Spirit Matchmaker: Love In Pavilion

Chinese Title: 狐妖小红娘•竹业篇 / Hu Yao Xiao Hong Niang: Zhu Ye Pian

Also Known As: Fox Spirit Matchmaker 2 / Fox Spirit Matchmaker: Zhu Ye

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date:

Genre: Xianxia, Romance

Director: Du Lin

Screenwriter: Miao Wen Jing, Ding Ya, Wei Zai, Jian An

Producer: Wang Yi Xu

Art Director: Liu Cheng Yi

Stylist: Yi Xiao Ya

Production Company: iQiyi, Tencent Comics, Stellar Media

Episodes: 36

Source: Hu Yao Xiao Hong Niang (狐妖小红娘) by Tuo Xiao Xin

Fox Spirit Matchmaker: Love In Pavilion Synopsis

It tells the story of Dongfang Huaizhu and Wang Quan Hongye, the helmsmen of two major families, Dongfang Family and Wang Quan Family , trying to regain their strength in a situation where humans and monsters are at odds with each other. The story of the alliance and working together to stabilize the situation

Fox Spirit Matchmaker: Love In Pavilion Cast

Main Roles

Liu Shi Shi as Dongfang Huai Zhu
Zhang Yun Long as Wangquan Hong Ye
Wu Xuan Yi as Wang Quanzui
Zhai Xiao Wen as Yang Yitan

Supporting Roles

Hou Ming Hao as Baimu Yao Jun
Shen Yue as Dongfang Qin Lan
Chen Yu Qi as Du Niang Zi
Ding Yu Xi as Zhang Zheng
Zhang Ruo Nan as Yang Yan
Meng Zi Yi as Qing Muyuan
Peng Xiao Ran as Jia Lan
Zhou Jie Qiong as Cuiyu Ming Luan
Chen Ruo Xuan as Mu Xiaowu
Chen You Wei as Li Zizai
Zhao Yi Bo as Li Quzhuo
Jerry Huang as Jin Renfeng
Fan Ming as Housekeeper Fei
Ken Tong as Nangong Ye
Joe Ma as Wangquan Shou Zhuo
Qin Xiao Xuan as Mu Mie
Lin Bai Rui as Jiu Huo
Sun Zi Hang as Deng Qiyue
Ding Jia Wen as Chu Jing
Ge Si as Poison Emperor
Zhao Bin as Dongfang Chu Ri
Zhang Bo Zhi as Nangong Chui
Li Bao An as Yang Huanzhou
Li Mei Yi Bing as A Nan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *