Fox Spirit Matchmaker: Love And Sword

Fox Spirit Matchmaker: Wang Quan
Click to rate this drama!
[Total: 9 Average: 4]

Title: Fox Spirit Matchmaker: Love And Sword

Chinese Title: 狐妖小红娘•王权篇 / Hu Yao Xiao Hong Niang: Wang Quan Pian

Also Known As: Fox Spirit Matchmaker 3 / Fox Spirit Matchmaker: Wang Quan

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date:

Genre: Xianxia, Romance

Director: Du Lin

Screenwriter: Miao Wen Jing, Wei Zai, Jian An

Producer: Wang Yi Xu

Stylist: Yi Xiao Ya

Production Company: iQiyi, Tencent Comics, Stellar Media

Episodes: 40

Source: Hu Yao Xiao Hong Niang (狐妖小红娘) by Tuo Xiao Xin

Fox Spirit Matchmaker: Love And Sword Synopsis

Wangquan Fu Gui, a powerful warrior nicknamed the ultimate “military weapon” and an unknown little spirit named Qing Tong, goes through a painful love that’s akin to to having one’s heart pierced by thousands of arrows.

Fox Spirit Matchmaker: Love And Sword Cast

Cheng Yi as Wangquan Fu Gui
Li Yi Tong as Qing Tong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *