Follow Your Heart Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 3.5]

Title: Follow Your Heart

Chinese Title: 颜心记 / Yan Xin Ji

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 21 June 2024

Genre: Historical, Romance, Investigation

Director: Yu Zhong Zhong

Screenwriter: Hu Rong

Chief Producer: Yang Bei, Wang Jing Jing

Producer: Wang Xiao Yan, Hao Guang Yun, Dong Xiu Yuan

Art Director: Luan He Xin

Stylist: Ai Wen

Makeup Artist: Zeng Ming Hui

Production Company: iQiyi, GH Entertainment

Episodes: 40

Watch on iQiyi

Follow Your Heart Synopsis

While secretly investigating a case, Jiang Xin Bai, a proud prince and the head constable who suffers from face blindness, accidentally meets the unorthodox Yan Nan Xing, a female doctor who changes her appearance every month. They were at odds when they met and in order to keep their respective secrets hidden, they experience “three marriages” and “three separations” together. The two eventually join hands to eliminate the scourge of Wuxiang.

Follow Your Heart Cast

Main Roles

Luo Yun Xi as Jiang Xinbai
Song Yi as Yan Nanxing
Chen Yao as Jiang Shaluo
Cheng Lei as Shang Bieli
Huang Ri Ying as Tong Sai’er
Gu Zi Cheng as Liu Ruoqian

Supporting Roles

Guan Zi Jing as Yao Qianshu
Deng Kai as Yan Biqing
Tang Zeng as Nan Feifeng
Huang Xiao Lei as Gui Yi Niang
Hong Yao as Bai Yuan
Wen Zheng Rong as Wang Nv
He Zhong Hua as Yan Qingyun
Yue Yao Li as Prince Qi Ding
Cao Wei Yu as Pei Linfu
Liu Tian Zuo as Shopkeeper Cao
Kingdom Yuen as Wan Hou
Wang Yi Fei as Jia Ye
Cui Yi as Madame Bao
Gabriel Wong as Tu Men

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *