Dominator Of Martial Gods

Dominator Of Martial Gods
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Dominator Of Martial Gods

Chinese Title: 武神主宰 / Wu Shen Zhu Zai

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 14 June 2023

Genre: Xuanhuan

Director: Fa Guo De Wo Niu, An Mo Shi, Sun Run

Producer: Meng Jun

Episodes: 30

Dominator Of Martial Gods Synopsis

It tells the story of the rebirth of Qin Chen, a man who experiences the betrayal of both his best friend and lover and sets off on the road of hegemony once more.

Qin Chen was once a legendary being in the Wu Continent, but he has fallen due to the painful betrayal of his friend and former lover. Three hundred years later, he has reincarnated into the body of an illegitimate son of the royal family. Relying on his previous attainments, he then hones his skills to go up against the sky.

Dominator Of Martial Gods Cast

Zhan Yu as Qin Chen
Chen Yi Ying as Zhao Lingshan
Wu Shun Ji as You Qianxue
Luan Lei Ying as Qin Yuechi
Wang Lue Tao as Qin Feng
Zhang Jia Yuan as Li Qingfeng
Wang Jun Ren as Lin Tian
Wang Kun Zhong as Wang Qiming
Ruan Hong Cheng as Wang Qiming (young)
Chen Si Xu as Xiao Ya
Han Chu Ge as Princess Zi Xun
Zong Feng Yan as Emperor Zhao Gao
Zhang Ya Meng as Shangguan Xi’er
Xiang Hao as Feng Shaoyu
He Yu Tong as Zhao Feng
Zhang Qi as Xiao Zhan
Wu Zai Dong as Qin Fen
Cao Xue Song as Wei Zhen
Liu Tuo as Wei Zhen
Pan Yun De as Qin Yuanhong
He Rui as Liang Yu
Yang Han as Dongfang Qing
Qi Er Luo as Zhao Jing, Prince Kang
Yin Jian as Zhao Zhen, Prince Qi
Yang Jun Ming as Liu Guang
Liu Jia Le as Zhao Wei
Jin Nian Qing as Nian Wuji
Liu Jun Da as Cao Heng
Xu Wei as Nian Shuo
Guo Mo as Zhao Feng, Crown Prince
Wu Bin as Qin Yong
Pang Xian Dong as Wei Chicheng
Feng Li Ping as Ling Zhong
Ma Ming Liang as Zhu Weichen
Ge Xing Jia as Qin Yuanzhi
Guo Jun Ge as Qin Ying
Hai Jun as Chen Mu
Liu Zhan Kui as Ge Hong
Wang Kun as Yan Huai
Shao Li Na as Yan Zhi
Qiu Xiao as Chen Yufei
Liu Jun Liang as Ouyang Cheng
Ye Qing Yi as Consort Yi
Jia Jin Long as Wei Tianming
Xu Li Wei as Zong Qiang
Dong Xue Yong as Li Wenyu
Jiang Hua as Liu Tong
Li Chang Zhi as Lin Xi
Fan Ya Jun as Lin Family Housekeeper
Feng Peng as Uncle Li
Zeng Qing Xiang as Mu Le
Yang Bao Sheng as Wang An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *