Sword And Fairy 4
Click to rate this drama!
[Total: 4 Average: 3.5]

Title: Sword And Fairy 4 / Chinese Paladin 4

Chinese Title: 仙剑奇侠传四 / Xian Jian Qi Xia Zhuan 4

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 17 January 2024

Genre: Xianxia, Xuanhuan, Adventure, Romance, Friendship

Director: Yang Xuan

Screenwriter: Dong Jun Feng, Lei Jun

Producer: Liu Jun

Action Director: Xin Chao

Cinematographer: Wu Long Ji

Lightning Director: Yuan Guang Yi

Stylist: Zeng Ming Hui

Production Company: iQiyi, Innovation Media Power, New Culture

Episodes: 36

Sword And Fairy 4 Synopsis

Han Lingsha, a young girl who was searching for the legend of the spiritual sword, bumps into Yun Tianhe, who lives alone in the mountains. Together, they embark on a search to find out Yun Tianhe’s true identity and past. Along their journey, they meet Liu Mengli and Murong Zi Ying. Together, the youths discover the past events between the Kunlin Qiong Hua sect and Huan Ming realm; and get entangled in the conflicts between the mortals and demons. In the face of adversities, each of them has to make their own choices to resolve the disaster.

Sword And Fairy 4 Cast

Main Roles

Ju Jing Yi as Han Lingsha
Chen Zhe Yuan as Yun Tianhe
Mao Zi Jun as Murong Zi Ying
Mao Xiao Hui as Liu Mengli

Supporting Roles

Wang Duo as Xuan Xiao
Wang Yuan Ke as Feng Yao
Baron Chen as Yun Tianqing, Yun Tianhe’s father
Li Mu Chen as Xing Yu, Yun Tianhe’s mother
He Ling Yao as Xuan Ji
Zhang Zhi Hao as Huai Shuo
Zhang Yan Yan as Jiu Tian Xuan Nv
Kou Zhen Hai as Elder Tai Qing
Ren Cheng Wei as Xuan Zhen
Zhang Fan as Qing Yang
Li Xin Ze as Chong Guang
Jiang Yi Rou as Su Xin
Sun Xin Hong as Xu Zhao
Yang Zi Hua as Xu Jing
Leng Zhong Yi as Xu Yi
Zhao Fei Yan as Su Xi
Ai Xiao Qi as Xuan Ye
Wei Peng as Huai Xi
Guo Zhe as Huai Xin
Shang Si Cheng as Ming Guang
Sun Ying Hao as Ming Chen
Yang Xue as Chan You
Lin Feng Song as Gui Xie
Guo Dai Xin as Xi Zhong
Wu Yi Nan as Meng Beike
Li Dai Kun as Li Jiangliu
Sun Xue Ning as Ouyang Ming Zhu
Wang Yi Fei as Qin Ji
Yu Guo Er as Madame Jiang
Zhao Yi Bo as Wei Jian
Li Hong Tao as Liu Shifeng
Zhang Mo Xi as Ruan Ci
Wang Run Ze as Xia Yuanchen
Chen Zhi Yan as Yuan Bao
Gu Li Mi Re as Dili Bai Er
Xiao Song Yuan as Li Minghao
Xin Peng as Ju Mang
Li Jun Yi as Wen Yao
Zhang Yuan Kun as Dao Zhen
Song Pei Ze as Prince Huai Nan
Li Ang as Feng Changge
Wang Lue Tao as Hu San Tai Ye
Yu Wei Ni as Little Princess
Li Bing Bing as Jing Lan
Xuan Yi Hao as Xuan Ji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *