Beauty Of Resilience

Beauty Of Resilience Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 4.5]

Title: Beauty Of Resilience

Chinese Title: 花戎 / Hua Rong

Also known As: Floral Armor

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 01June 2023

Genre: Xianxia, Romance

Director: Huang Jun Wen, Hu Yi Juan, Chen Guo Hua

Screenwriter: Qian Jue

Producer: Dai Ying, Liu Yi Heng, Zhang Yan, Yu Ping, Huang Fei Fei, Zhang Yi He

Executive Producer: Wang Xiao Hui

Presenter: Gong Yu, Wang Jing

Art Director: Feng Fan

Stylist: Yang Dong Lin

Makeup Director: Lin An Qi

Production Company: iQiyi, Star 48 Culture and Media Group

Episodes: 36

Beauty Of Resilience Synopsis

It tells the love story between Wei Zhi, an ordinary young woman who happens to be the reincarnation of the first Phoenix, and Yan Yue the sun god.

Beauty Of Resilience Cast

Main Roles

Ju Jing Yi as Wei Zhi (Gu Fengzhi) / Sima Wang Yue / A Ya (Demon Queen) (voiced by Xu Jia Qi)
Guo Jun Chen as Yan Yue / Chen Yan (voiced by Gu Jiang Shan)
Liu Dong Qin as Supreme Lord of Demon Realm / Mu Nan (voiced by Yun Wei Yi)

Supporting Roles

Kou Zhen Hai as Jing Xiu (voiced by Zhao Ming Zhou)
Ma Yue as Wei Lingyue (voiced by He Wen Xiao)
Jiang Shan as Wei Jingyue (voiced by Cai Hai Ting)
Nie Zi Hao as Ming Lang
Luo Zi Cheng as Ming Lang (young)
Hu Kun as Liu Chang
Zhang Jia Xin as Xiao Jin
Zhang Da Bao as Bao Liang (voiced by Cai Zhuang Zhuang)
Weng Yi Yao as Tower Spirit
Zhao Gang as Gu Yuanshan
Li Zhong Hua as Gu Huaixuan
Shi Yue Ling as Wei Zhi’s mother
Guo Jie Yang as Wei Ye
Yuan Fan as Duo Duo
He Yi Chen as Imperial Advisor (voiced by Liu Si Cen)
Tian Kai as Emperor
Zhong Xuan Yu Fei as Royal Consort
Wang Dong Jun as Minister Wei (voiced by Zhang Yao Han)
Ye Xin Yu as Ming Chengwu
Li Xiao Lei as Minister Xiao
Feng Wu Sheng as Mighty General Liu
Bu Yu Cheng as Bao Yi
Zhao Xuan He as Chen Wuchang
Hao Zhen Jun as Li Meng

Zhao Yan Song as Sima Jin (voiced by Zhang Duo)
Nie Zi Hao as Yin Keji
Geng Li Ming as Madame Sima
Miao Yu as Sima Zhao Yang
Chen Kai as General Cao
Chen Cai Meng as General Qi (voiced by Lv Si Heng)
Sheng An Ze as Da Liu (voiced by Wei Yi Fan)
Huang Hai Bing as Heavenly Emperor (voiced by Liu Yi Ming)
Jin Qiao Qiao as Heavenly Empress (voiced by Bai Xin Zan)
Lin Si Yi as Xi Cai, the late Heavenly Empress
Lu Ting Yu as Yi Er (voiced by Qiao Shi Yu)
Lin Feng Song as Yan Luo (voiced by Sun Lu Lu)
Sun Zi Hang as Qing Huan (voiced by Jin Xian)
Liang Zhi Qing as Da Tao
Li Meng Nan as Thunder God
Zhang Yin Long as Wind God
Huang Ji as Spirit Realm King
Zhang Zhi Hao as Ou Ya (voiced by Yang Zai)
Song Xin Ran as Lan Su (voiced by Nie Xi Ying)
Guo Kang Min as Yi Li (voiced by Yi Fan)
Li Hao Fei as Wu Yan, Dog Spirit
Lu Yi Wen as Skunk Spirit
Lu Chun Sheng as Prophet, Ou Ya’s advisor
Qiu Ding Jie as Wu Mu (voiced by Jia Kang)
Du Rong Zhou as You Xing
He You Ning as Se Ning
Guo Yang as Chi Nv
Jiang Rui Lin as Yan Xiaomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *