Back From The Brink

Back From The Brink Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 11 Average: 4.1]

Title: Back From The Brink

Chinese Title: 护心 / Hu Xin

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 09 May 2023

Genre: Xianxia, Adventure, Romance

Director: He Shu Pei, Zeng Xiao Yu, Han Ping, Cheng Lu

Screenwriter: Jiu Lu Fei Xiang, Wang Ruo Ke, Wen Yan, Liu Bao Chen

Producer: Huang Yan Hong, Hu Ke, Guo Lin, Zhang Wen Yan

Executive Producer: Xie Ying, Liu Lu

Art Director: Dong Zhi Liang

Costume Designer: Huang Wei

SFX Director: Li Zhao Hua

Action Director: Qin Peng Fei

Cinematographer: Li Hong Zhou

Production Company: Youku, Curiosity Pictures, TVZone Media, Perfect World Pictures

Episodes: 40

Back From The Brink Synopsis

Back From The Brink Cast

Hou Ming Hao as Tian Yao (voiced by Chen Zhang Tai Kang)
Zhou Ye as Yan Hui (voiced by Xu Jia Qi)
Yang Rong as Su Ying (voiced by Qiu Qiu)
Wang Yi Lun as Bai Xiaosheng (voiced by Wu Tao)

Supporting Casts

Ken Chang as Ling Xiao (voiced by Ao Lei)
Tan Jian Chang as Reverend Qing Guang (voiced by Lin Bo Qing)
Long Zheng Xuan as Ling Fei / Su’E (voiced by He Wen Xiao)
Liu Feng as Zi Chen
Ruan Hong Cheng as Zi Chen (young)
Zhang Wan Fang as Zi Yue (voiced by Zhang Yu Meng)
Fan Qing Qing as Zi Yue (young)
Zhang Hao Jie as Xi Feng (voiced by Yu Chang Yu)
Yin Fei Xiang as Zi Lian
Zhao Xuan He as Zi Feng
Kenny Kwan as Chang Lan (voiced by Liu Si Cen)
Tang Hao as Chang Lan (young)
Kenny Kwan as Chen Yi
Qi Yi as Xue Lin (voiced by Li Min)
Liu Yao Yuan as Zhu Li (voiced by Zhang Si Wang Zhi)
Du An Qi as Yun Xi
Guo Yang as Pu Fang (voiced by Wang Jing Er)
Xia Tian as Zhao Yu (voiced by Li Yu Feng)
Yang Guang as Yan Buhuo
Sa Ding Ding as Ying Huo (voiced by Zhang Yan)
Chen Xin Yu as Xian Ge (voiced by Bai Xin Zan)
Zuo Ye as Feng Qianshuo (voiced by Yi Fan)
Xia Tian as Feng Ming (voiced by Luan Li Sheng)
Chen Guo as Wang Pengyuan
Ye Si Wei as Yu Li (voiced by Shi Ze Kun)
Lin Shen as Fifth Mister (voiced by Chen Jin Wen)
Li Zhe Hao as Ninth Mister
Hu Zi Jian as Kui Niu
Zhang Kai Ying as Huan Xiaoyan (voiced by Zhao Meng Jiao)
Fu Hong Sheng as Illusion Spirit King (voiced by Zhao Ming Zhou)
Li Kai Yang as Peng Peng
Chen Yu Tong as Yun Yun
Huang Zhen Chen as Rui Rui
Li Wen Ling as Old Granny Xiao
Tan Li Min as Aunt Zhou
Tan Tian Ming as Uncle Zhou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *